Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm B (2012, 2015, 2018, 2021)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2016)

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 7, 31-37)


Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn.

Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”.

Năm 2021:

Năm 2018

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Tôn Khánh Duy


Năm 2015

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2013

Lm Felic Phúc (Tiếng Anh)

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Vinhsơn Martin Phạm Đình Chiến

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM