Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2010-2022)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2009, 2012 và 2015) + Video (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 20,27. 34-38)

Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.

Đức Giêsu đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.

Còn về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Năm 2016:

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm. Trần Hưng Đạo

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh 

Năm 2013:

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2010: 

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Suy niệm