Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2017)

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn năm 2016

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 – 2015)

 Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 11,21-27)

Cô Mác-ta nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”

Đức Giêsu nói : “Em chị sẽ sống lại !” Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”

Đức Giêsu liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”

Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Năm 2017

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Đc Phalô Nguyễn Thái Hợp