Nghe Giảng Lễ Giao Thừa & Mùng Một Tết (2010 – 2014)

Nhâm Thìn, Tân Mão, Canh Dần, Quý Tỵ và Giáp Ngọ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 6,25-34) 

“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ?

Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin !

Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Ngày 31.01.2014 : Giao thừa Giáp Ngọ  

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín 

Lễ 22g : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 Mùng một tết Giáp Ngọ 

 Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt 

Lễ 06 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa 

 Ngày 09.02.2013 : Ba mươi Tết Quý Tỵ

Lễ 19 giờ thứ bảy : Lm Giuse Nguyễn Thành Tín

Lễ 21g30 thứ bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Mùng Một Tết Quý Tỵ

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 

Ngày 22.01.2012: Ba mươi Tết Nhâm Thìn

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Lễ 21g30 Giao Thừa : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Mùng một Tết Nhâm Thìn

Lễ 5 giờ  : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6 giờ : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

 

Ngày 02.02.2011 : Ba mươi Tết Tân Mão

Lễ 21g30 Giao Thừa: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Mùng một Tết Tân Mão

Lễ 5 giờ : Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lễ 6g giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

Ngày 13.02.2010 : Ba mươi Tết Canh Dần

Lễ 17g30 Tất Niên : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 21g30 Giao Thừa: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Mùng một Tết Canh Dần

Lễ 5 giờ  : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ :Lm Giuse Phạm Quốc Văn