Nữ Vương vũ trụ – nữ tỳ của Thiên Chúa (22.08.2016 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

1. Ghi nhớ:

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như sứ thần đã nói” (Lc 1, 38).

2. Suy niệm:

Đức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương và công bố tông thư Coeli Reginam nói về vương quyền của Đức Maria Trinh Nữ Vương vào năm 1954, để đáp ứng niềm tin, mọi người trên hoàn vũ đều đồng tâm nhất trí vào Đức Maria Nữ Vương, là Mẹ vua các vua, chúa các chúa. Mọi mưa ân sủng lan tỏa bao trùm đều truyền tải qua trung gian Mẹ đến với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã ngỏ lời cùng con người, là ơn gọi và sứ mạng đã được trao cho Mẹ. Đây cũng là mầu nhiệm đầu tiên trong 20 mầu nhiệm của Mẹ trong các mùa ( Vui, Sáng, Thương, Mừng). Việc tôn vinh Mẹ là Nữ Vương mọi thụ tạo được liên hệ mật thiết, với sự kiện Mẹ Maria hồn xác lên trời,

Mẹ Maria được tôn vinh là “Nữ Vương vũ trụ”. Mẹ tự nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho làm cho tôi như Sứ thần đã nói”, đồng thời Mẹ đã trung thành sự “xin vâng” suốt cuộc đời nơi trần thế này. Qua đó Mẹ nhận mình là “môn đệ” đích thực của Chúa Kitô Và “cũng như Con Người đến không phải để phục vụ và hiến dâng mạng sống để được người ta phục vụ, nhưng là làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28)
Mẹ đứng kề Thập  giá Chúa Giêsu chịu tử nạn, mọi cảnh thống khổ, Mẹ hứng chịu, cam lòng, Mẹ tận nhìn Con Chúa Mẹ vô tội cứu chuộc nhân loại, cái chết nhục nhã của Chúa Kitô để cứu độ trần gian. Là Mẹ Thiên Chúa, một Nữ tỳ Thiên Chúa, thế nên Mẹ maria đã trở thành người đầu tiên phục vụ Chúa qua tha nhân, sống khiêm hạ, hy sinh, chịu đựng, “xin vâng” đem bao gương sáng cho con cái  gian  trần, khi biết chạy đến cùng Mẹ.

Tín điều Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, chúng ta mừng kính tuần trước, qua đó như một điều tự nhiên dẫn đưa con cái Mẹ mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương hôm nay. Mẹ về trời đã được Thiên Chúa tôn phong làm Nữ Vương toàn thể vũ trụ: “một điềm lớn xuất hiện trên trời, một người Phụ nữ khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên ngôi sao” (Kh 12, 1). Mẹ đã bù lại sự sa ngã của Eva và tội lỗi của nhân loại. Mẹ đập đầu con rắn hỏa ngục bằng gót chân vô nhiễm của Mẹ, một Nữ tỳ của Thiên Chúa, Mẹ Thiên Chúa, hiền thê của Thiên Chúa… Chúa Cha, Chúa Con Chúa Thánh Thần đã tôn vinh Mẹ là làm Nữ vương vũ trụ và Các Thiên Thần, thần dân tung hô suy phục Mẹ, các thánh Tổ tông, các Thánh Tử đạo và toàn thể các Thánh, các tội nhân và chúng ta hãy tùng phục và tán dương Mẹ.

Vậy chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, bằng sự chân thành tự nguyện trong vâng phục, mọi người biết cởi mở tâm hồn ra với Chúa, trong tinh thần lắng nghe, đón nhận gieo niềm tin trong nhau. Nhờ đó, tôi mới nhận ra “cái tôi” tội lỗi đáng ghét trong tâm hồn mình, đôi khi tôi bảo thủ không nhìn ra vấn đề để nhận thức cái sai sót, cũ kỹ nơi con người, đồng thời nhận ra “dấu chỉ của Chúa” qua thời đại này, để biết lắng nghe, sự khiêm nhường của Mẹ luôn có Chúa hiện diện.

Trong cuộc sống khi tôi sống trong gia đình, cộng đoàn hay xã hội, nếu tôi có sự khiêm nhu, vâng phục, hiệp thông huynh đệ, nếu tôi quên đi bản thân mình, biết sống vì mọi người, thì chắc chắn sự quên mình sống trong Thiên Chúa thì luôn có Chúa đồng hành và sẽ được lớn lên trong sự trưởng thành của đức tin. Để nói tiếng “xin vâng” với Chúa, tôi phải “nói không” với chính mình. Để một lời “xin vâng” cùng Thiên Chúa, tôi phải minh định rõ ràng với “tiếng không” ngàn lần, tiếng không của tôi là không hận thù, không ghen ghét, không tham lam, không sân si v.v… trong ý Chúa để từ bỏ ý riêng mình. Để chương trình đẹp ý Chúa qua những hy sinh rất nhỏ bé âm thầm.

Lời đẹp nhất trong cuộc đời Mẹ Maria là “thưa vâng”

Và lời đẹp nhất trong ý tưởng hay việc làm hãy dâng lên Thiên Chúa, xin Ngài thực hiện và quan phòng trong tôi.

Xin Mẹ là máng chuyển cầu tới Thiên Chúa khi tôi gặp túng quẩn, khổ đau hay khó nghèo v.v… tìm nơi Mẹ ở sự cảm thông, an ủi chở che khi gặp sóng gió ba đào đang rình rập, hãy cậy trông với tâm hồn đơn sơ và phó thác. Để hòa chung với triều thần các Thánh trên trời hợp ca hướng về nơi thiên đàng hát mừng Mẹ Maria Trinh Nữ Vương trong tiếng kinh cầu “Lạy Nữ Vương”:

Kính chào Đức Nữ Vương

Bà là Mẹ xót thương

Ngọt ngào cho cuộc sống

Kính chào lẽ cậy trông… (Salve Regina)

3. Gợi ý và chia sẻ:

– Thiên Chúa nói với Đức Mẹ qua sứ thần, có khi nào tôi nhìn ra Chúa nhắc nhở qua lời cầu nguyện, qua những biến cố xảy ra trong cuộc đời, tôi nhận ra đó là dấu chỉ của Chúa trao ban không?

– “Xin vâng” với một niềm tin vững mạnh, tuyệt đối của con cái Mẹ, có khi nào tôi dời bỏ chỗ dựa nơi trần thế, để đi tìm chỗ dựa của Chúa không?

– Mẹ Maria đang chờ mong gì nơi tôi? Sự quay trở về?

– Mẹ Maria đang mong mỏi tôi cùng mọi người chung vui triều thần các Thánh trên thiên đàng.

 4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Bao năm con là người lầm lạc tội lỗi, xin cho con biết thay đổi con người mình, biết sống khiêm nhường, phục vụ, xin vâng. Để qua Mẹ nhờ Mẹ và trong Mẹ, để mỗi lời cầu nguyện, mỗi việc làm của luôn có Chúa đồng hành, hiện diện trong tâm hồn và cách sống của con. Amen.     

M.Liên