Nước mắt thuộc Linh (22.08.2017 – Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Chương 8 Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã minh chứng nguyên lý “thượng thiện nhược thủy”, như là phẩm chất sống của bậc thánh hiền:

Nước mềm (nhu) nên tìm lối chảy chỗ thấp (khiêm). Ngày đêm chảy không ngừng (bất xả trú dạ); bốc lên thì thành mưa móc; chảy xuống thì thành sông rạch, thấm nhuần vào lòng đất để nuôi vạn vật. Nước lựa chỗ thấp mà tới, gặp cái gì cản thì nó uốn khúc mà chảy qua, cho nên ở đâu nó cũng tới được. Con người cũng vậy, ai sống khiêm tốn, nhường nhịn, khéo léo, biết hết lòng giúp đỡ người khác, không ghen tương cãi cọ tranh giành, không chủ tư tưởng thắng – thua, thành – bại thì kể là đáng bậc thánh hiền.

Ở chương 78, ông đã cho thấy sức mạnh của nước: “Trong thiên hạ không gì mềm yếu bằng nước mà thắng được những vật cứng cũng không gì bằng nó, không gì thay nó được”: Nước lưu chuyển gần như không trông thấy được, nhưng nó lại chứa nhiều sức mạnh hơn cả những yếu tố đối lập với chính nó.

Nhìn lại cuộc đời của Mẹ Ma-ri-a, tôi nhận thấy Mẹ đúng là dòng “nước mát thuộc linh” tưới mát “mảnh đất tâm hồn” của nhân loại:

– Nước luôn yêu chỗ thấp, và vì thấp nên thâm nhập được tất cả. Tìm chỗ thấp, đó là khiêm nhu, ẩn khuất, không kể công, không hám danh.

– Nước mềm mại, không có hình dạng nhất định, nên luôn trong tình trạng “sẵn sàng” để tùy thời mà uốn nắn. Và đây là thái độ thuần phác, chưa thành gì để có khả năng thành mọi cái. Ðây cũng là khả năng “ứng vạn biến”, nên thích nghi được với mọi thời, mọi nơi, mọi tình huống, mà vẫn y nguyên chính mình.

…Mẹ Ma-ri-a rất “bối rối” khi gặp sứ thần Gáp-ri-en vào nhà Mẹ cất lời chào, còn trấn an Mẹ “xin đừng sợ…” vì Mẹ sẽ thụ thai và làm Mẹ của Con Đấng Tối Cao… (x. Lc 1,28-33)

Lời truyền tin của sứ thần đã làm cho Mẹ Ma-ri-a “bối rối” là phải.

Mẹ bối rối vì “không biết đến việc vợ chồng”  lại có thai và sinh con;

Mẹ bối rối vì Người Con ấy sẽ “trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”;

Sự “bối rối” của Mẹ Ma-ri-a trước hoạch định của Thiên Chúa chẳng có gì là lạ. Bởi tư tưởng Thiên Chúa thì khác với suy nghĩ của người phàm như Mẹ, và tiêu chuẩn Nước Trời thì không giống với những gì trần gian quy ước.

Lời mời gọi của Thiên Chúa gây xáo trộn những dự định và tính toán riêng tư của Mẹ Ma-ri-a. Nhưng Mẹ đã tin, không chút hoài nghi, và quyết định xin vâng theo như lời sứ thần Chúa phán truyền. Để giờ đây Mẹ được Thiên Chúa đặt làm Nữ Vương trời đất.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ chính là suối mát cho sa mạc trần đời được tươi xanh màu mỡ những ơn lành của Thiên Chúa. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn vững tin như Mẹ, luôn sống khiêm nhu, hết lòng phục vụ tha nhân như Mẹ… để xứng đáng là con của Chúa, con của Mẹ. Amen.

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *