TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Hãy nên như trẻ nhỏ (02.10.2019 – Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ)

Hãy nên như trẻ nhỏ (02.10.2019 – Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ)

Ngày 02.10: Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ

Tin Mừng: Mt 18,1-5.10

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

 

Hãy nên như trẻ nhỏ (02.10.2019 – Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ)

Vẫn với tư tưởng trần thế, ưa thích địa vị, ăn trên ngồi trốc, nên các môn đệ hôm nay đã hỏi Chúa: “Thưa Thầy ai là người làm lớn nhất trong Nước Trời?”. Thật là khôn ngoan, Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà lại đưa ra tiêu chuẩn cho ai muốn vào Nước Trời. Tiêu chuẩn vừa rõ ràng mà cũng thật cao xa: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Vậy trẻ nhỏ là mẫu vừa là tối thiểu vừa là người lớn nhất: “Ai tự hạ coi như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”. Vậy trẻ nhỏ là người thế nào?

Trẻ nhỏ đơn sơ thật thà, chẳng có mưu mô gian dối. Người ta có câu “Đi thì hỏi già, về nhà thì hỏi trẻ”. Có gì chúng nói ra hết.

Trẻ nhỏ nghèo khó chẳng có tài sản gì là của riêng, chẳng có phô trương tự đắc gì cho mình mà chỉ cậy dựa ở cha mẹ.

Trẻ nhỏ chúng yêu thương nhau chẳng mấy khi giận ghét hận thù, mà họa có xảy ra xích mích chúng rất dễ làm hòa.

Trẻ nhỏ nếu có bị cha mẹ đánh phạt chúng vẫn một mực cậy trông, vâng nghe, yêu mến, chẳng giám xa lìa…

Hôm nay Chúa còn dạy các môn đệ: “Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy”. Chúa đã đồng hóa các em nhỏ với chính mình Chúa. Vì các em nghèo khó, yêu thương thánh thiện trong trắng như tờ giấy mới. Mỗi người bề trên của chúng phải có bổn phận viết vào đó những điều tốt lành vì chúng là xã hội, giáo hội tương lai.

Cuối cùng Chúa nhắc nhở: “Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này”. Vì dù là bậc người nào cũng đều là người được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng, là hình ảnh của Thiên Chúa hằng sống. Mỗi người đều được Chúa xếp đặt cho một vị trí ở đời này thật mầu nhiệm mà ta không thể hiểu hết được.

Giờ đây mỗi người hãy so đo, xem mình đã giống trẻ nhỏ được mức nào những điều đáng quý mà Chúa muốn ta? Có vậy ta mới có thể được vào Nước Chúa. Nơi ấy mọi người đều được tràn trề yêu thương hạnh phúc. Ở đó sẽ chỉ thấy toàn “kẻ nhất” chứ không còn loại nào khác nữa.

Một lần được nghe cha Linh hướng Liên huynh Thức Hóa tâm sự: “Ngày nay hội đoàn ở giáo xứ có nhiều lắm. Nhưng tôi chú tâm nhất là huynh đoàn giáo dân Đa Minh và thiếu nhi Thánh Thể. Một hội là gương mẫu cho đời sống đạo, một hội  gieo mầm cho tương lai”. Tôi nghe tâm đắc với định hướng của cha.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức lời Chúa dạy là phải nên như trẻ nhỏ. Phải có tâm hồn và đời sống giống như chúng, đồng thời yêu mến và làm gương lành cho chúng nữa. Có như vậy con mới đáng được vào Nước Chúa. Amen.

Gs. Ngọc Năng

 

Quà tặng của Chúa … (02.10.2018 – Lễ Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ)

 

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết điều kiện muốn được vào Nước Trời, thì mỗi người hãy tự hạ, trở nên trẻ nhỏ, trở nên những kẻ bé mọn (x. Mt 18,1-4).

Chúa Giê-su bày tỏ thái độ trọng thị những hèn mọn, yếu kém; Ngài nói: … Hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này (…) các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời (x. Mt 18,10)

Thế thì ngay cả những trẻ nhỏ, người bé mọn cũng có thiên thần của mình coi sóc, giúp đỡ. Thiên thần của họ vẫn ở gần Thiên Chúa để chuyển cầu cho họ.

Hôm nay, toàn thể Giáo hội nhắc nhớ công lao của các thiên thần hộ thủ.

Thiên thần hộ thủ là một quà tặng tình thương của Chúa dành cho các tín hữu.

Thiên thần hộ thủ là sứ giả được Chúa sai đến trợ giúp, coi sóc, gìn giữ từng tín hữu Chúa;

Thánh Ba-si-li-ô nói: “Mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ, để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời.” Các thiên thần này ngày đêm chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa, và hằng bảo trợ, gúp đỡ từng người tín hữu Chúa.

Vì vậy, thiên thần hộ thủ cũng được xem như chính sự hiện diện của Chúa với mỗi người tín hữu.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tình thương Chúa hằng ở bên con qua những trợ giúp, gìn giữ của thiên thần bản mệnh đời con. Amen.

CÁT BIỂN

 

Mỗi người hãy tập nhỏ bé như trẻ thơ (02.10.2017 – Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên)  

1. Ghi nhớ:

Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước Trời” (Mt 18,1-5.10).

2. Suy niệm: 

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta “nên giống con trẻ” không phải vì chúng ngây thơ vô tội, hay một đức tính luân lý nào khác, nhưng ở chỗ chúng luôn sống đơn sơ, phó thác mọi sự trong tay người lớn. Trẻ em không tranh giành, đòi hỏi nhưng vui tươi hoàn thành công việc được giao. Cũng vậy trong Nước Trời, chính lòng tin làm cho người môn đệ gắn bó tuyệt đối vào Chúa Giêsu.

Sau khi Chúa Giêsu đưa ra lý tưởng sống cho mọi người, Ngài cũng khuyên phải tôn trọng trẻ em vì danh Thầy: “Còn ai tiếp đón một em nhỏ  như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”. Ngài muốn nhấn mạnh, chúng ta không làm cớ cho chúng vấp ngã, tiếng “em nhỏ hay kẻ bé mọn” ta hiểu theo nghĩa thông thường hay nghĩa bóng về bất cứ ai, trong mọi hoàn cảnh, lãnh vực nào đó v.v…bị mọi người đánh giá thấp, cách riêng trong lãnh vực đức tin, có thể tín hữu yếu kém về đạo lý, nhưng con người vẫn được tôn trọng hàng đầu: đó là vì danh Thầy. Chúa Giêsu hiện diện trong mọi người, nhất là nơi những người bé nhỏ cả về thể xác lẫm tâm hồn. Ngài khuyên chúng ta hãy quan tâm và tôn trọng họ, vì họ mang hình ảnh của Ngài.

Để chúng ta có một tinh thần trẻ thơ, mỗi người phải có tinh thần hoán cải, tức là từ bỏ bản thân mình theo Chúa Kitô, để làm được điều này rất khó là “mỗi người hãy tập nhỏ bé như trẻ thơ” để được sống trong bàn tay che chở của Thiên Chúa. Thế nhưng, rào cản gì khiến chúng ta không thể đến với Chúa trong tâm tình của trẻ thơ? Để biết sống trong tâm tình đơn sơ đó, mỗi người biết quên cái tôi của mình như trong Thánh Vịnh 131, 2 nhắn nhủ:

“hồn con, con vẫn trước sau

giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ nép mình lòng mẹ,

trong con, hồn lặng lẽ an vui”

Tuy vậy, cuộc sống cũng không đơn giản như chúng ta suy nghĩ. Người lớn thích loại trừ nhau, sống bè phái cục bộ, ẩn sâu trong tâm hồn là sự kiêu căng tự mãn, ngay cả người tông đồ sống cái tôi sân si ngay trong việc bác ái, phản diện chính trong việc tông đồ. Điều này dã làm biết bao nhiêu tông đồ có tâm hồn dấn thân trong phục vụ đã phải lùi bước. Vinh hoa phú quý, thành công hào nhoáng nơi trần gian đã làm con người ngủ say trong chiến thắng mà quên đi sự khiêm hạ đơn sơ như trẻ nhỏ. Bằng đời sống tâm tình cầu nguyện, chúng ta cậy trông vào tình thương của Chúa sẽ hoán cải tâm hồn chúng ta trở nên như trẻ nhỏ để mai sau được chung hưởng hạnh phúc Thiên Đàng với Ngài:

“Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm” (Tv 131,3).

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho đời sống người Kitô hữu chúng con biết khiêm nhu, trong sáng, đơn sơ như trẻ nhỏ, vì danh Chúa, nhờ đó luôn được Cha trên trời quan tâm che chở và đồng hành dẫn đưa  chúng con trên bước đường dương thế. Amen. 

M.Liên

 

Đừng làm khó thiên thần

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)

Suy niệm: Những người bé mọn không có nhiều khả năng, kể cả khả năng tự vệ nên thường bị khinh dể và bị đối xử bất công. Thái độ đó là một sai lầm mà ít ai nhận ra. Mỗi người, dù là bé mọn, đều phải được kính trọng vì được Thiên Chúa phú ban một Thiên thần, gọi là Thiên thần Hộ thủ; vị này bảo vệ và chuyển cầu cho họ trước nhan Thiên Chúa. Như các chiến binh, Thiên thần Hộ thủ bảo vệ và hướng dẫn con người đến sự sống; như những luật sư, Thiên thần Hộ thủ bào chữa và chuyển cầu cho mỗi người trước nhan Thiên Chúa. Như thế, con người không chỉ cao trọng về phẩm giá, mà còn được bảo vệ bởi một thế lực siêu nhiên – bởi không ai thắng được Thiên thần.

Mời Bạn: Các Thiên thần Hộ thủ được phú ban là để bảo vệ hầu giúp ta đương đầu với kẻ thù. Kẻ thù nói ở đây là ma quỉ và những kẻ đi theo chúng. Vai trò của Thiên thần Hộ thủ có thể ví được như luật sư, là bảo vệ chứ không thể làm thay đổi hành vi mà khổ chủ gây ra. Vì thế, đừng làm khó các Thiên thần bằng việc bắt cá hai tay: vừa kêu cầu sự trợ giúp, lại vừa thông đồng với kẻ thù để thực hiện những hành vi đen tối.

Chia sẻ kinh nghiệm về sự hiện diện và trợ giúp của Thiên thần Hộ thủ.

Sống Lời Chúa: Đừng để Thiên thần Hộ thủ lầm lũi bên ta, hãy tâm sự và cầu nguyện với ngài, vì ngoài Thiên Chúa, không ai gần gũi ta hơn ngài.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Đức Thánh Thiên Thần”.

 

Sống tinh thần trẻ thơ

“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)

Suy niệm: Mặc dù về mặt tự nhiên, trẻ em có những hạn chế, khuyết điểm, nhưng những tính cách nổi bật của trẻ thơ: đơn sơ vô tội, không dối trá, không mưu mô xảo quyệt, luôn tin tưởng phó thác nơi cha mẹ, v.v… khiến truyền thống Thánh Kinh vẫn nhận ra nơi các em hình ảnh biểu trưng của những người luôn sống khiêm nhường tín thác vào Chúa và được Ngài đặc biệt yêu thương chăm sóc: “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2). Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh rằng điều kiện thiết yếu để được ơn cứu độ là phải có tinh thần trẻ thơ: Chỉ những ai “trở lại mà hoá nên như trẻ nhỏ” mới được vào Nước Trời.

Mời Bạn: Lịch sử nhân loại không ngừng đi lại vết xe đổ của Ađam bất tuân phục “dương oai ngạo với Trời, ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa” (x. Tv 75,6). Trong một thế giới kỹ thuật phát triển vượt bậc, mức sống vật chất không ngừng nâng cao, con người dễ bị say men đắc thắng về những thành quả của mình và tưởng rằng mình chính là chủ của mọi sự mà chối bỏ Thiên Chúa là Chủ tể thực sự và là Đấng ban cho họ tất cả những thứ đó. Mời bạn khiêm tốn nhìn lại thân phận con người để nhận ra tình thương của Thiên Chúa và sống trong tình con thảo với Ngài.

Sống Lời Chúa: Sống giản dị với bản thân, khiêm tốn với tha nhân để có thể trở nên trẻ thơ trước mặt Chúa.

Cầu nguyện: “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi… Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con lòng lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Ít-ra-en ơi, từ nay mãi đến muôn đời muôn năm.” (Tv 131)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *