Sáng suốt để nhận ra quyền năng của Chúa (01.09.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật XXII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Lc 5, 1 – 11

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! “9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

 

 

 

1- Ghi nhớ:

“Bấy giờ Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.” (Lc 5, 10 – 11).

 2- Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi thánh Phêrô bị thử thách để thực hiện theo lối suy nghĩ khôn ngoan trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình hay làm theo lời truyền khôn ngoan của Chúa Giêsu, thánh nhân đã chọn làm theo lời truyền khôn ngoan của Thiên Chúa. Kết quả là ông đã thu lượm được một mẻ cá lạ lùng vượt quá lòng mong đợi của ông.

“Hãy cứ thả lưới”, nghĩa là hãy kiên nhẫn, hãy trung thành, hãy vâng lời mà làm việc thì kết quả sẽ đến, một khi Chúa ban, kết quả sẽ quá sức chúng ta mong tưởng. Giữa lúc các tông đồ mệt mỏi nhất, thất vọng nhất, thì Thiên Chúa đã can thiệp đúng lúc, ban cho các ông một mẻ cá lạ lùng. Chúng ta cũng vậy, hãy kiên nhẫn cầu xin, hãy vâng lời chu toàn bổn phận của mình thì Chúa sẽ ban cho chúng ta không những như chúng ta cầu xin mà còn hơn cả chúng ta cầu xin nữa.

Qua mẻ cá lạ lùng này, Chúa muốn dạy cho các tông đồ và mọi người biết : việc đánh cá suốt đêm mà không được gì, đó là sự giới hạn của con người : “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, nếu con người cứ thành công mãi như ý mình, người ta sẽ tưởng mình là vô địch, mình có thể làm được mọi sự mà không cần đến Chúa. Nhưng rất may, ở trần gian này có một định luật là sự giới hạn : giới hạn của vật chất chung quanh chúng ta, giới hạn của khả năng con người, giới hạn của chính đời sống chúng ta, không ai có thể sống vượt ra ngoài những giới hạn đó. Cho nên, chúng ta tin Chúa là chúng ta nhận biết thế đứng của mình trước Thiên Chúa, biết sự giới hạn của mình trước Đấng toàn năng đã phán : “Không có Ta, các ngươi không làm gì được”. Vậy hôm nay và luôn mãi trong suốt cuộc sống, chúng ta hãy xin Chúa thực thi chương trình của Ngài nơi mỗi người chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta biết thân phận mình, biết sự giới hạn của mình, để chúng ta luôn tin tưởng và cậy trông vào Chúa.

Sống ở trên đời, chúng ta khó tránh khỏi kiểu khôn ngoan của thế gian, nếu không muốn nói là thích dùng sự khôn ngoan của thế gian để cư xử với nhau. Nhưng tiếc thay! cậy dựa vào khôn ngoan thế gian rất dễ làm ta trở thành kẻ kiêu ngạo. Ta dễ coi thường người khác, khó chấp nhận họ khi họ có những ý kiến trái ngược với ý của mình, chúng ta chẳng bao giờ nhận mình sai, cũng không bao giờ khiêm tốn đủ để học hỏi và rất khó hợp tác vời người khác. Như vậy, chỉ khi ta biết đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa, nghĩa là quy chiếu tất cả vào Đức Kitô mới làm cho cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương nhau.

3- Cầu nguyện :

 Lạy Chúa, xin cho chúng con học biết sự khôn ngoan của Chúa. Khôn ngoan của thập giá, chính là biểu hiện của tinh thần tha thứ và biểu lộ tình yêu thương hiệp nhất với mọi người. Có thực hiện được như vậy, chúng con mới có thể xây dựng một cộng đoàn gắn bó mật thiết với nhau để cùng sống và loan báo Tin Mừng của Chúa đến với mọi người đang sống chung quanh chúng con. Amen.

 4- Sống Lời Chúa :

 Chúng ta đừng bao giờ tự hào về sự khôn ngoan của con người trước Thiên Chúa. Khi có sự phải chọn lựa giữa hai lọai khôn ngoan, chúng ta phải làm theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

                                                                       HOÀI THANH