Sống có mục đích (22.03.2018 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay)

 Lời Chúa: Ga 8,51-59

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”

52 “Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’

53 “Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?” 54 Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”

57 Người Do-thái nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham !” 58 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !”

59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

1. Ghi nhớ:

“ Thật tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”

2. Suy niệm:

Một người vô thần nói vời một người giữ đạo Thiên Chúa rằng:

  • Bạn ơi, cuộc đời thật là ngắn ngủi, hãy tận dụng thời gian để mà vui chơi hưởng thụ đi, kẻo rồi khi chết đi lại nuối tiếc!

Người kia trả lời:

  • Tôi cũng sẽ nói với anh như thế này,  đúng là kiếp sông trần gian này chóng qua lắm, thế nên anh cũng như tôi, chúng ta phải biết tận dụng thời giờ để thực hiện sống bác ái yêu thương, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, nhất là phải biết tôn thờ Đấng tạo hóa đã dựng nên mình, kẻo rồi khi chết  chúng ta sẽ không ân hận vì đã sống một cuộc đời có ý nghĩa

 

Qua mọi thời đại, nỗi sợ hãi mà mọi người trên thế gian này phải đối mặt, khiếp sợ nhất: Đó là cái chết, thế nhưng cho dầu sợ hãi đến đâu và muốn tránh né nó như thế nào đi nữa thì con người cuối cùng cũng phải đối diện với cái chết mà thôi. Định luật bất di bất dịch đó chính là án phạt sau khi nguyên tổ phạm tội chống lại Thiên Chúa: Sinh, lão, bệnh, tử.

Nhưng chết không phải là hết, mà là bắt đầu cho một cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Theo Kinh Thánh thì sau khi chết sẽ là: phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Người ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Vị thẩm phán Tối Cao về những việc làm khi còn sống trên trần gian, căn cứ vào những việc làm lành thánh, đạo đức hay gian tà, bất lương mà thưởng phạt công minh. Kẻ lành lên thiên đàng hưởng hạnh phúc đời, kẻ dữ sa hỏa ngục và chịu hình phạt muôn đời muôn kiếp.

Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su mở ra cho chúng ta một con đường sống; Đó là: muốn được hưởng sự sống muôn đời, thì chúng ta phải tuân giữ lời dạy bảo của Ngài, Mà lời dạy bảo đó chỉ tóm gọm là: “Hãy kính thờ Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn ngươi, và hãy yêu mến anh em như chính mình ngươi vậy.”

Bởi thế cho nên cuộc sống ở trần gian này phải là một cuộc sống để lập công, đó là thực thi những điều Chúa dạy và như vậy thì chắc chắn mai sau chúng ta sẽ được sống mãi cùng Chúa trên thiên đàng vinh phúc.

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành để cuộc đời trần gian này của chúng con sẽ trở nên có mục đích và ý nghĩa, hầu sau này đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban cho những kẻ tuân giữ lời Ngài. Amen.

4. Sống lời Chúa.

Mỗi ngày đọc hoặc nghe một đoạn Kinh Thánh, ghi nhớ và đem ra thực hành.

 

Đaminh Trần văn Chính.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *