Sống tin theo Chúa (21.08.2017 – Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 19,16-22

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 

16 Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20 Người thanh niên ấy nói : “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

 

1. Ghi nhớ:

Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mt 19, 21)

 2. Suy niệm:

Qua cuộc đối thoại của người thanh niên, cũng như  câu trả lời của Chúa Giêsu, cho ta thấy người thanh niên này biết tuân giữ tất cả giới răn: “tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn  thiếu điều gì nữa?”. Người thanh niên muốn nhấn mạnh hơn tới điều tốt phải làm, nghĩa là anh ta muốn đi tìm đạo lý  cao siêu hơn. Câu trả lời Chúa Giêsu tìm cách làm cho anh ta chú trọng một điểm khác: Là anh muốn đi tìm điều tốt thì chỉ có Đấng tốt lành mà thôi. Đặt vấn đề như vậy gợi ý cho anh suy nghĩ. Rồi Chúa Giêsu trở lại căn bản nhất trong đạo cũ: các điều răn, một phần để khích lệ anh, mặt khác cho anh mặc nhiên hiểu rằng những điều răn đó là căn bản, anh phải vượt lên trên điều đó mới tìm được cõi hằng sống đời đời.

Người thanh niên đã thực hiện những gì ghi trong lề luật, nhưng anh còn thiếu một điều, mà Chúa Giêsu kêu gọi người thanh niên từ bỏ Do thái giáo để tin theo Ngài. Ðiều anh còn thiếu chính là tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là liên kết với Ngài và thực hiện Lời Ngài. Tuy nhiên anh là người tự hào về đời sống tốt của mình trong Do thái giáo, nên anh đã từ chối. Cuối cùng người thanh niên trong câu chuyện tiêu biểu cho dân tộc Do thái. Họ đã quá hãnh diện và tự mãn về truyền thống tôn giáo và văn hóa của họ nên đã khước từ Chúa Giêsu. Đối với anh thanh niên này là một người tốt, biết sống chu toàn lề luật, nhưng anh chỉ nghĩ đến lợi lộc cho bản thân, anh đã có đầy đủ và anh chỉ muốn được chứ không muốn mất đi. Khi đến hỏi Chúa Giêsu, anh muốn được thêm sự sống đời đời nghĩa là anh muốn được. Nhưng với Chúa Giêsu thì dám mất thì mới được: mất vật chất để được tinh thần, mất đời này để được đời sau.

Thật ra, đối với tiền bạc của cải là con dao hai lưỡi, dễ dàng giúp chúng ta tìm kiếm nước Thiên Chúa hay cũng dễ sai khiến, hay cản trở chúng ta  từ bỏ Nước Trời, nhưng thái độ ham mê của cải, danh vọng cản trở người ta tìm về bên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay, nhắc nhở chúng ta luôn phải có tinh thần sẵn sàng, hy sinh từ bỏ mọi của cải, mọi thú vui trần thế, để sẵn sàng đón nhận, tin vào Thiên Chúa hãy để Ngài luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta, và Ngài dẫn dắt mọi người đến con đường hoàn thiện, là dẫn tới sự sống đời đời không phải bằng cách làm riêng cho mình, nhưng là tin theo Chúa Giêsu.

Mỗi người chúng ta hãy cùng suy gẫm về mình, liệu tôi có dám từ bỏ, hy sinh thời gian, công việc đến với Chúa bằng những giờ cầu nguyện, giờ kinh Phụng Vụ hay thánh lễ hằng ngày bằng tấm lòng tin yêu và kính mến Thiên Chúa, hay chỉ như người thanh niên đặt nặng tuân giữ tất cả luật lệ, hay anh chỉ chú trọng tới lập trường đạo lý Chúa Giêsu. Tâm hồn anh tốt lành đó, anh cũng có ước ao, khát vọng hướng về đời sau, nhưng lòng anh vẫn còn đam mê trần tục, đam mê của cải của mình, không thể hy sinh từ bỏ bước theo và tin Chúa.

 3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho chúng con ơn can đảm, ơn soi sáng để Chúa dẫn đưa chúng con đến con đường hoàn thiện, dẫn tới sự sống đời đời, bằng cách sống tin theo Chúa. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *