Sự chống đối ngay trong lòng (23.05.2018 – Thứ Tư Tuần VII Thường Niên)

Tin Mừng: Mc 9,38-40

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

Kể truyện:

CON LỪA ĐỘI LỐT SƯ TỬ

Có một con Lừa luôn tự cho mình là thông minh. Nó ao ước làm được một chuyện kinh thiên động địa. Một hôm, nó lẻn vào sân nhà người thợ săn và lấy trộm bộ da sư tử.

Lừa khoác bộ da Sư tử lên mình rồi khệnh khạng đi ra bãi cỏ. Bọn Bò, Cừu nhìn thấy hoảng sợ bỏ chạy thục mạng. Những con Lừa khác nhìn thấy cũng tưởng là Sư tử nên đều sợ hãi co giò chạy trốn. Lừa thích chí reo lên:

– Ha ha, để xem từ giờ còn ai dám coi thường mình nữa!

Có một con Cáo cũng muốn kết bạn với Sư tử nên đi kiếm Sư tử khắp nơi. Một hôm, Lừa khoác bộ da Sư tử ngồi trong một bụi cây. Cáo nhìn thấy liền chạy đến nói to:

– Sư tử đại vương, chúng ta kết bạn với nhau nhé!

Lừa biết Cáo là một kẻ xảo quyệt, liền đứng lên hù dọa Cáo và gầm lên một tiếng. Cáo nghe thấy, nói:

– Hóa ra là anh Lừa. Nếu không nghe tiếng kêu của anh, tôi cũng sợ thật đấy. Nhưng giờ thì chẳng ai còn sợ anh nữa đâu.

Suy niệm:

Phúc âm cho ta thấy Chúa Giê-su đã bảo các môn đệ: “đừng ngăn cản người ta.” Tại sao Chúa lại nói như thế, vì họ đang lấy danh của Chúa Giê-su để làm những việc thánh thiện. Sáng danh Chúa Giê-su cũng chính là sáng danh Đấng đã sai Chúa: “Nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” (Mc 9, 37).

Họ không phải là môn đệ Chúa chọn như mười hai tông đồ, nhưng họ đã nghe và tin theo lời Chúa Giê-su giảng dạy, Chúa nói với các tông đồ: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. (Lc 17, 6)

Ngay khi đang còn ở với Chúa Giê-su, các tông đồ đã chưa có niềm tin như những người đi theo Chúa nghe giảng dạy, họ đã tin vào danh Chúa Giê-su, họ đã làm vì danh Chúa Giê-su và họ đã trừ được quỷ. “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ.” (Mc 9, 38)

Chính các tông đồ chưa nhận ra Đức Giê-su đến trong thế gian là để cứu chuộc mọi loài thụ tạo, và những ai tin theo Người thì đều được cứu rỗi và làm được những việc Chúa đã làm. Nếu những việc đó nhân danh Thiên Chúa, làm vì Danh Thiên Chúa và sáng Danh Thiên Chúa. “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14, 12).

Trải qua hơn hai ngàn năm, có biết bao người đã tin theo Chúa Giê-su, nhưng họ cũng như các tông đồ xưa, họ chỉ biết thể hiện rằng mình cũng là người Công Giáo, nhưng lại có đời sống không bằng những người không Công Giáo. Vì thiện tâm không ở chính tâm là Đức Giê-su Kito.

Người Công Giáo ngày nay, có một đời sống hời hợt với đức tin Kitô, theo đạo nhưng không theo Chúa Giê-su, tin đạo nhưng không tin theo Chúa Giê-su. Chính đời sống của họ tố cáo họ: Có mấy ai thực thi Lời Chúa một cách tin tưởng; có mấy ai suy niệm Lời Chúa hằng ngày; có mấy ai không kêu than trách móc cuộc sống trên trần gian này.

Thực tế, có rất nhiều người, nhiều bè rối đã lợi dụng danh Chúa Giê-su để làm những điều xấu, điều ác. Có rất nhiều người lợi dụng danh người Công Giáo để làm biết bao điều giả dối, vượt ra ngoài giới luật của Chúa.

Thánh thi: (1, 1-31 Phước cho người nào không đi theo mưu kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. 2 Nhưng vui thích trong thánh luật của Chúa, ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy. 3 Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá không tàn héo. Mọi việc người làm đều thịnh vượng.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Chúa. Xin  cho con luôn sống Lời Chúa và suy niệm Lời Chúa mỗi hằng cùng đem ra thực thi trong chính đời sống của con. Amen./.

Gã Đầu Bạc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *