TH online 23: BT Thêm Sức trong chương trình cứu độ

Thần học online:

Bí tích Thêm Sức

Bài 23: Bí tích Thêm Sức trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa

 

Trong lịch sử Hội thánh, chúng ta thấy ngoài việc thông ban Thánh Thần trong phép Rửa Tội, còn có sự thông ban Thánh Thần cho những người đã được kết hợp với Chúa Kitô nhờ phép Rửa. Hiệu quả của việc thông truyền thiêng liêng này còn vượt lên trên hiệu năng cứu độ của phép Rửa, vì qua đó người tín hữu nhận được năng lực mới để làm chứng cho đức tin.