Tham vọng chân chính … (25.07.2017– Thứ Ba tuần XVI Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 20,20-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 

20 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Xã hội càng phát triển, càng mở ra những tiện nghi hấp dẫn thì tham vọng của con người càng bị đánh thức và giãn nở.

Đối tượng quen thuộc của tham vọng từ xưa tới nay vẫn là tiền bạc, quyền lực, danh vọng, sắc dục… Ngày nay những đối tượng quen thuộc này được chứa đựng trong vỏ bọc hoàn hảo hơn. Đó chính là khao khát quyền lực và địa vị. Đó chính là muốn được công nhận và ngưỡng mộ. Đã là người thì ai lại không muốn được mọi người trọng vọng và tôn vinh ?

 

Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy, Chúa Giêsu đã đảo ngược những tham vọng tự nhiên tầm thường này.

Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ hiểu thế nào là tham vọng chân chính. Đó là tham vọng “quyền bính Nước Trời”.

Tham vọng quyền bính Nước Trời không phải tương quan thống trị giữa vua – tôi, chủ – tớ, mà là tương quan anh em bạn hữu;

Tham vọng quyền bính Nước Trời là cung cách phục vụ quên mình;

Tham vọng quyền bính Nước Trời là hy sinh tự hủy mình ra không, vì tình yêu.

Tham vọng quyền bính Nước Trời là vui lãnh nhận mầu nhiệm thập giá của cuộc đời mình;

Tham vọng quyền bính Nước Trời là sống đời khiêm nhu phó thác.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết phục vụ anh chị em mình vì hạnh phúc Nước Trời. Xin ban cho con biết quảng đại phục vụ mọi người trong niềm vui vì lợi ích Nước Trời. Amen.

 

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *