Thánh Lễ Tuyên Khấn Gia Hạn Tại Đan Viện Châu Sơn – Đơn Dương

Giữa ánh hừng đông rạng ngời, ngày 11/07/2022, nhằm lễ kính Thánh Biển Đức – Tổ phụ đời sống Đan tu, Đan Viện Xitô Châu Sơn Đơn Dương hân hoan cùng 4 Thầy tuyên khấn gia hạn.  Thánh lễ được cử hành lúc 5h30, tại nguyện đường của Đan viện, do Viện phụ Đaminh Saviô Trần Thiết Hùng chủ tế với sự hiện diện của 2 Cha Viện phó, quý Cha, quý Thầy của Đan viện và một số thân hữu, trong lời ca nhập lễ: “Lòng hân hoan, con cái bốn phương khúc thánh ca, bay lên thiên đường mừng Cha Thánh Biển Đức hiển vinh, tấm gương ngời chói sáng đẹp xinh…”

Mở đầu Thánh lễ Viện phụ Đaminh Saviô, đã diễn ý Tu luật Thánh phụ Biển Đức nhắn nhủ các Đan sĩ, cách riêng 4 Đan sĩ sẽ tuyên khấn gia hạn: Hãy mang lấy khí giới của đức Vâng phục, Đức tin và Đức mến để nên hoàn thiện mỗi ngày, hầu sinh hoa thơm trái lành cho Giáo hội.

Giảng trong thánh lễ, Cha Viện phó Đaminh Trần Tiến Thiệu đã lược tóm cuộc đời Thánh phụ Biển Đức: Thánh Biển Đức được sinh ra vào khoảng năm 480. Theo Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả thì Ngài đã được sinh ra ở miền Norcia Italia.

Khoảng năm 540, Thánh Biển Đức bắt đầu biên soạn Tu Luật. Tu luật thánh Biển Đức rất nổi tiếng, được coi là quân bình và vẫn còn hiệu lực cho tới tận ngày hôm nay. Đó là những quy luật nền tảng cho tất cả các Đan Viện thuộc Dòng Biển Đức, Xi-tô và Trappist trên toàn thế giới với châm ngôn: Ora et Labora – Cầu Nguyện và Lao Động…

Ước mong mỗi Đan sĩ noi theo gương lành của Thánh phụ Biển Đức và tuân giữ Tu Luật của Ngài hầu có thể “tiến nhanh trên đường hoàn thiện”.

Sau bài giảng, là nghi thức khấn gia hạn. Cha giám học Phanxicô Assisi Nguyễn Hoài Lâm giới thiệu các Thầy Bruno Nguyễn Văn Tiến, Raymundo Trần Văn Châu, Martino Porres Trần Thanh Phong, Phêrô Nguyễn Văn Trị sẽ tuyên khấn. Viện phụ nhắn nhủ các Thầy về hồng ân ơn gọi đan tu, và khích lệ các Thầy kiên vững trong lý tưởng: “Tuyệt đối không lấy gì làm hơn Chúa Kitô” (Tl 72, 11). Liền đó 4 Thầy đã lần lượt tuyên khấn:

“…Để đáp lại tình yêu của Chúa, Đấng đã đoái thương gọi con tham gia vào việc cứu rỗi những người chưa nhận biết Chúa, con tuyên khấn KHIẾT TỊNH, KHÓ NGHÈO, VÂNG PHỤC, VĨNH CƯ và CANH TÂN, theo Tu Luật Thánh Phụ Biển Đức và Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia, trong thời hạn từ ngày 11/07/2022 đến ngày 15/08/2023, trong Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương đã được thiết lập để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trước tôn nhan Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng sự chứng giám của các Thánh có hài cốt tại đây, với sự hiện diện của Viện phụ Đaminh Savio Trần Thiết Hùng và toàn thể cộng đoàn”.

Tiếp theo, Viện phụ đọc lời nguyện thánh hiến trên các Thầy vừa tuyên khấn.

Thánh Lễ Tuyên Khấn Gia Hạn Tại Đan Viện Châu Sơn – Đơn Dương

Nghi thức tuyên khấn gia hạn kết thúc.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể, Lời nguyện Hiệp lễ và Phép lành trọng thể. Mọi người ra về trong an bình và hân hoan.

Truyền thông Đan Viện Châu Sơn – Đơn Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *