Giới thiệu Chúa cho người khác (04.01.2024 – Thứ Năm trước Lễ Chúa Hiển Linh)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42

Bài đọc 1: 1 Ga 3,7-10

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường.
Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính,
như Đức Giê-su là Đấng Công Chính.
Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ,
vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu.
Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện,
là để phá huỷ công việc của ma quỷ.
Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội,
vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy,
và người ấy không thể phạm tội,
vì đã được Thiên Chúa sinh ra.
Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt
con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ :
phàm ai không sống công chính
thì không thuộc về Thiên Chúa ;
ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,35-42)

35 Khi ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 39 Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói : “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

Giới thiệu Chúa cho người khác (04.01.2024)

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a.”

Theo lẽ thường, ta hay tìm cách kêu gọi người khác đến với mình (trong buôn bán, trong các buổi biểu diễn, trong việc thâu nhận đệ tử…), thế nhưng hiếm có ai như thánh Gioan Tiền Hô, thay vì lôi kéo người khác theo mình, không dành giật đệ tử đã là may, thì ngài lại giới thiệu đệ tử của mình cho thầy khác là Chúa Giêsu. Thánh Gioan làm thế, vì ngài ý thức về thời gian và sứ vụ của vị Tiền Hô, là chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến và khi Đấng Cứu Thế đến thì sứ vụ của ngài đã hoàn thành.

Chúng ta cũng thế, mỗi người đều nhận một sứ vụ và một giai đoạn trong chương trình của Thiên Chúa. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy ý thức chỗ đứng của mình và biết mình là một giai đoạn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy chú ý đến hai điểm này:

  • Giới thiệu Chúa cho nhau

Theo Tin Mừng, Thánh Gioan Tiền Hô giới thiệu cho môn đệ đến với Chúa. Đến lượt Anrê (học trò cũ của Gioan) đem anh mình là Phêrô đến giới thiệu với Chúa Giêsu. Ý nghĩa của những sự giới thiệu này mang tính tiếp nối của sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Sứ vụ truyền giáo là một sự tiếp nối trường kỳ, khi chúng ta được phúc đón nhận Tin Mừng, thì đến lượt chúng ta cũng phải làm cho Tin Mừng đó được lan toả đến mọi người xung quanh và hết những ai chúng ta gặp gỡ.

  • Ở với Chúa

Một điểm rất quan trong trong tiến trình đi theo Chúa đó là hãy đến ở lại với Chúa. Ở với Chúa không chỉ là ở với người bằng một thân xác và một nơi chốn cụ thể, mà là mọi ý nghĩ và hành động đều luôn trong sự hiện diện của Chúa, trong sự kết hiệp mật thiết với Người.

Với lời giới thiệu của Gioan, hai môn đệ đã tin, nên đã lên đường đến với Chúa Giêsu. “Họ đã đến và ở lại với Chúa Giêsu ngày hôm ấy”, điều này khiến họ đáng được trở nên những tông đồ tiên khởi. Câu nói “ở lại với Chúa Giêsu” đồng nghĩa với việc mong muốn tham dự vào sự sống, vào nguồn hạnh phúc, muốn chia vui sẻ buồn với Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cũng hãy tìm đến Người như thế để có thể khám phá niềm vui kinh nghiệm gặp gỡ Người – điều đã khiến Anrê, một tâm hồn quảng đại sẵn sàng chia sẻ đức tin của mình với người này người khác. Chính những điều Anrê và các môn đệ nhìn thấy đã thay đổi cuộc đời các ông, và cũng đã làm cho cuộc đời các ông hoàn toàn mới, đã can đảm từ bỏ tất cả để bước theo Đấng mà mình đã có cảm nghiệm, thậm chí dám dùng chính mạng sống minh chứng điều mình rao giảng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, một Kitô hữu đích thực phải luôn biết kết hiệp với Chúa mọi nơi mọi lúc, để rồi từ đó cũng biết giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen.

Joston

Làm việc tông đồ (04.01.2023)

Ông An-rê đến gặp em mình là ông Si-mon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. (Ga 1,41-42)

Trong Huynh đoàn Đa Minh, có nhiều thành viên vẫn hay nêu lên thắc mắc: “Việc Tông đồ của chúng ta là làm việc gì?”. Cha Linh Hướng đã trả lời và giải thích rất cụ thể như sau:

  • Là Kinh Phụng Vụ mà hằng ngày anh chị em vẫn đọc.
  • Là đời sống bác ái yêu thương trước nhất được thể hiện trong gia đình mình…, rồi rộng ra bên ngoài, thăm viếng nhau và các gia đình nơi xứ sở khi đau bệnh.
  • Là tuân giữ “Luật sống” của Dòng Ba Đa Minh.
  • Là giúp những công việc ở nhà thờ mà Cha xứ giao phó.

Khi chúng ta làm tất cả những việc đó vì lòng yêu mến Chúa, vì hướng đến sứ vụ của người Đa Minh, thì chính đó là “Làm việc Tông Đồ” một cách tốt đẹp rồi. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm quá khả năng của mình, tùy theo năng lực và hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, quan trọng là ý hướng ngay lành thánh thiện của từng thành viên khi biết nhiệt tình trong công tác Tông đồ. Chúa thấu hiểu tâm hồn yêu mến nơi từng người.

      Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được nên những cánh tay nối dài của Chúa, để đem TIN MỪNG đến cho muôn dân. Amen.

BCT

Chúng tôi đã gặp (04.01.2017)

Ông Gioan Tẩy Giả đang đứng với hai môn đệ của mình. Vừa thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông giới thiệu luôn: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36). Những môn đệ này đã gắn bó với ông từ lâu, nhưng ông đã không ngần ngại chỉ điểm cho họ, để cuối cùng là phải được gặp chính Đấng Mêsia rồi đi theo mới là đỉnh điểm mục tiêu và hạnh phúc. Vừa nghe ông nói, hai môn đệ ông liền đi theo Đức Giêsu ngay. Quả thật ông Gioan Tẩy Giả luôn luôn quên mình vì Chúa và cho Chúa, để Người được lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi.

Đức Giêsu mới quay lại, thấy các ông đi theo mình, Người vờ hỏi: “Các anh tìm gì thế?” (Ga 1, 38). Chẳng cần trả lời câu hỏi ấy, các ông hỏi luôn Thầy ở đâu? (vì họ đang khao khát nóng lòng muốn theo Thầy ngay bây giờ). Thầy bảo đến mà xem, họ đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngay hôm ấy. Đường dây chuyền từ Gioan Tẩy Giả sang các ông thật hiệu nghiệm, một khi có lòng khao khát ước muốn gặp Thầy Giêsu, ắt sẽ say mê đến quên đường về.

Một kinh nghiệm gặp gỡ đời thường ngay hôm nay của người viết: Một bạn trẻ ngoài công giáo đến gặp tôi, muốn học hỏi kinh nghiệm để viết bài dự thi với chủ đề “bạn trẻ với tôn giáo”. Tôi đem chút hiểu biết của mình để giúp đỡ. Em vừa viết vừa hỏi tôi những thắc mắc về Chúa, về niềm tin tôn giáo. Tôi như bắt được cơ hội, tha hồ làm chứng bằng lời, bằng kinh nghiệm bản thân. Tôi mừng vì được gặp một tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa. Chắc chắn chắn Chúa sẽ cho gặp Người thôi. Tôi thấy mình như được gặp Chúa trong người bạn mới này. Lập tức chúng tôi thành đôi bạn thân, rỉ rả tâm sự, em say mê và ở luôn với tôi từ sáng đến chiều. Tôi hy vọng nhờ ơn Chúa thúc đẩy, em sẽ trở thành người công giáo, một người con thật đáng yêu của Chúa trong tương lai gần nhất.

Ông Anrê là một trong hai môn đệ vừa đến gặp và ở với Đức Giêsu lại giới thiệu và làm chứng cho môn đệ khác ngay. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và chứng thực: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1, 41). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Người, để cùng nếm hưởng hạnh phúc với mình. Ngay lúc ấy, Người nhìn ông và đặt cho ông tên mới là Kêpha, tức là Phêrô.

Lạy Chúa! Đấng Mêsia ngày xưa các môn đệ đã gặp và say mến, cho đến hôm nay chúng con vẫn gặp Chúa hằng ngày qua Bí tích, trong Thánh lễ, trước Thánh Thể, trong Lời của Ngài và nơi tha nhân. Xin cho chúng con hằng luôn khao khát nóng lòng để gặp gỡ Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, rồi biết rao truyền, gửi trao tới những người chúng con có cơ hội gặp gỡ, để mọi người khắp nơi xa gần đều chân nhận có Chúa yêu thương. Amen.

                                                                                            Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *