Đừng đem chôn nén bạc Chúa ban (22.11.2023 – Thứ Tư tuần XXXIII Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Kh 4,1-11 (năm chẵn), 2 Mcb 7,1.20-31 (năm lẻ), Lc 19, 11-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 19, 11-28)

11 Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su, thì Người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy Người nói : “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ : ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.’ 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng : ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.’

15 “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.’ 17 Ông bảo người ấy : ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi ! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.’ 18 Người thứ hai đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.’ 19 Ông cũng bảo người ấy : ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.’

20 “Rồi người thứ ba đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’ 22 Ông nói : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ !’ 24 Rồi ông bảo những người đứng đó : ‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.’ 25 Họ thưa ông : ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi !’ 26 Ông đáp lại : ‘Tôi nói cho các anh hay : phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.

27 ‘Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.’”

28 Đức Giê-su nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

Đừng đem chôn nén bạc Chúa ban (22.11.2023)

Ngày 22.11: Lễ Nhớ Thánh Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo

“Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng”

Ý của Thiên Chúa là không có nén bạc nào Người đã giao phó cho chúng ta mà lại bị vùi chôn, quên lãng, vô ích. Dẫu là nén bạc nhỏ hay lớn, ít hay nhiều, thì cũng phải được xử dụng để sinh lợi. Bởi, Thiên Chúa thượng trí khôn ngoan vô cùng, Người biết rõ mỗi chúng ta. Người biết rõ ai yêu ít, ai yêu nhiều. Người biết rõ ai thành tâm, ai dối gian. Người biết rõ ai can đảm kiên cường, ai dễ buông xuôi nhụt chí. Và người giao phó cho mỗi chúng ta vừa với sức chúng ta quản lý. Người không áp đặt, áp bức ta điều quá sức chúng ta.

Trong khi Người giao nén bạc, thì cũng là lúc Người huấn luyện chúng ta về tình yêu và lòng biết ơn Người, huấn luyện chúng ta cách sống hôm nay để được sống ngày mai trong Nước của Người. Chúa muốn chúng ta khiêm nhượng nhận ra tất cả là hồng ân và vui mừng đón nhận hồng ân ấy mà sinh lợi theo như số vốn liếng Người ban. Người nhận được ít mà biết sinh lợi theo ý Chúa, thì làm Chúa vui lòng. Còn người nhận được nhiều mà không sinh lợi theo ý Chúa, lại còn hoang phí theo ý mình, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa.

Đừng ảo tưởng mình vĩ đại. Đừng yêu cầu Chúa phải biết mình vĩ đại. Đừng đem chôn nén bạc bé nhỏ đời mình và chờ nén bạc vĩ đại mới đem ra sử dụng và sinh lợi. Chưa trung tín trong số vốn nhỏ, thì Chúa chưa giao số vốn lớn. Hãy cứ nhìn những người khuyết tật kia, họ đang tận dụng số vốn ít ỏi thua kém, mà sinh lợi cho mình và làm vinh danh Chúa.

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay xoáy vào lòng chúng con, để Chúng con phải tự hỏi: mình có nhận ra hồng ân Chúa không? Có xử dụng hồng ân Chúa cho vinh danh Chúa và cho được phần rỗi đời đời không? Xin giúp chúng con biết xử dụng sức khỏe, tài năng, sắc đẹp, của cải Chúa ban theo đúng thánh ý Chúa. Amen.

BCT

Họ không muốn Nước Chúa được hiển trị (16.11.2022)

Làm cách nào Thiên Chúa thiết lập vương quốc của Người ở đây trên trái đất? Dân Do Thái thời Đức Giêsu có cảm giác thổi phồng rằng Đấng Mêsia sẽ xuất hiện sớm để thiết lập vương quốc công bình, tình yêu, và bình an của Thiên Chúa trên trái đất (Is 11,1-9). Thực ra, Đức Giêsu nói về triều đại sắp đến của Thiên Chúa với tư cách là Đấng Mêsia. Có lẽ việc tiến vào thành Giêrusalem của Người sẽ đem lại sự thay đổi như thế và lật đổ sự thống trị của đế quốc Rôma.Dụ ngôn về các tài năng

Đức Giêsu đáp lại sự mong ước của họ bằng một vương quốc mới, qua dụ ngôn người giàu có đi xa để lãnh nhận vương quốc. Dụ ngôn cho thấy điều gì đó rất quan trọng về cách thức Thiên Chúa thực hiện kế hoạch và mục đích của Người với nhân loại. Trước hết, dụ ngôn nói về lòng tin tưởng của nhà vua đối với thần dân. Trong khi ông đi xa, ông để lại cho họ tiền bạc để sử dụng lúc cần thiết. Trong lúc đó không có điều kiện nào đưa ra, điều này rõ ràng là một thử thách để xem họ có trung thành với vua, và có sử dụng tiền bạc được giao phó cách hợp lý không. Tiếp đến, nhà vua trọng thưởng cho những ai siêng năng và trung tín và xử phạt những kẻ ăn không ngồi rồi, không chịu sinh lợi cho tiền bạc của mình.

Ý nghĩa của dụ ngôn xem ra nằm trong khái niệm trách nhiệm của người gia nhân. Mỗi gia nhân được giao phó tiền của chủ thì phải trung tín đến mức nào đó. Người gia nhân chôn giấu tiền của chủ là thiếu trách nhiệm. Người ta có thể gieo hạt giống xuống đất và chờ mong chúng sinh ra hoa màu vì chúng vâng theo định luật tự nhiên. Nhưng đồng tiền thì không tuân theo định luật tự nhiên. Chúng tuân theo luật kinh tế và sinh lợi tức theo sự lưu hành. Ông chủ mong đợi gia nhân sẽ sinh lợi tức trong việc sử dụng tiền bạc của ông.

Chúa ban thưởng cho những ai trung tín sử dụng các năng khiếu và tài năng cho việc tốt bằng việc trao cho họ nhiều hơn nữa

Đồng tiền và luật kinh tế có quan hệ gì với vương quốc của Chúa? Chúa trao phó cho thần dân của mình với những tài năng và ơn sủng và Người ban cho họ sự tự do sử dụng chúng theo cách tốt nhất. Với mỗi năng khiếu và tài năng, Thiên Chúa ban cho đủ phương thức (ơn sủng và sự khôn ngoan) cho việc sử dụng chúng theo cách thích hợp. Như dụ ngôn về những tài năng cho thấy, Thiên Chúa chán ghét sự lãnh đạm và thái độ như có ý nói rằng “chẳng cần phải cố gắng”. Thiên Chúa khen thưởng những ai sử dụng tài năng và ơn sủng để làm việc tốt. Những ai trung thành dù chỉ với điều nhỏ nhất càng được giao phó thêm! Còn những người bỏ bê hay phí phạm những gì Thiên Chúa đã giao phó cho họ sẽ mất hết những gì họ có.

Ở đây có một bài học quan trọng cho chúng ta. Không ai có thể dậm chân tại chỗ trong đời sống Kitô hữu. Một là chúng ta có thêm, hai là chúng ta mất hết. Một là chúng ta đến gần Chúa hai là thụt lùi. Bạn có tìm cách phục vụ Chúa với những năng khiếu, tài năng, và ơn sủng mà Người đã ban cho bạn không?

Chúa Giêsu ban cho chúng ta vương quốc công chính, yêu thương, và bình an và Người kêu gọi chúng ta sống như những công dân của nước này, nước mà Người làm Chúa và làm Chủ. Ngang qua cái chết đền tội trên thập giá và qua chiến thắng phục sinh của Người, Đức Giêsu giải thoát chúng ta khỏi vương quốc tối tăm, nơi mà tội lỗi và Satan ngự trị. Qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Chúa ban cho chúng ta tự do để sống như người tôi tớ của Người và hiến mạng sống mình trong sự phục vụ yêu thương tha nhân (Gl 5,1.13).

Chúa muốn chúng ta là người quản lý tốt các tài năng và ơn sủng Người ban cho chúng ta

Chúa trao phó cho chúng ta các ơn huệ và ban cho chúng ta tự do để sử dụng chúng cách tốt nhất. Với mỗi ân huệ và tài năng, Chúa ban đủ ơn sủng và sức mạnh cho việc sử dụng chúng theo cách thích hợp. Như dụ ngôn về những tài năng cho thấy, Thiên Chúa chán ghét sự lãnh đạm và thái độ như có ý nói rằng “chẳng cần phải cố gắng”. Thiên Chúa khen thưởng những ai sử dụng tài năng và ơn sủng để làm việc tốt. Những ai trung thành dù chỉ với điều nhỏ nhất càng được giao phó thêm! Còn những người bỏ bê hay phí phạm những gì Thiên Chúa đã giao phó cho họ sẽ mất hết những gì họ có. Ở đây có một bài học quan trọng cho chúng ta. Không ai có thể dậm chân tại chỗ trong đời sống Kitô hữu. Một là chúng ta có thêm, hai là chúng ta mất hết. Một là chúng ta đến gần Chúa hai là thụt lùi. Bạn có tìm cách phục vụ Chúa với những năng khiếu, tài năng, và ơn sủng mà Người đã ban cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cai trị tâm trí con và làm Chủ gia đình và tài sản của con. Xin lấp đầy lòng con với tinh thần quảng đại và khôn ngoan để con có thể sử dụng những tài năng, ơn huệ, thời gian và những tài nguyên Chúa ban cho con cho vinh quang và vương quốc của Chúa.

Don Schwager

Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Nén bạc của Chúa, con chôn ở sau hè (17.11.2021)

Ngày 17.11: Lễ Nhớ Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri

“Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng”(Lc 19, 23).

Có câu chuyện này: “Anh ấy học giỏi, xong đại học. Ra trường mấy năm, sau đó lập gia đình. Không hiểu anh ta buồn gì, mà từ sau khi vợ sinh con thứ ba, anh bỗng dưng trầm ngâm ít nói. Ngày ra vườn làm đôi việc nhè nhẹ. Chiều tối đến uống rượu một mình sau hè, cho tới lúc lăn ra ngủ. Vợ con có đọc kinh ở nhà trên, anh ta cũng không lên….

Tuần trước anh bị té gãy chân, đi bệnh viện về nằm một chỗ. Cha sở xuống thăm anh. Nghe tâm sự buồn bã thất vọng của anh, Cha sở nói với anh về dụ ngôn nén bạc này, và kết luận, cha nói: “ T ơi, nếu giờ này Chúa hỏi con “Nén bạc của Ta đâu”, thì con trả lời sao? Anh trả lời: “Thưa Cha con sẽ nói: Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, nén bạc của Chúa con chôn ở sau hè. Con sẽ đào hè lấy nó lên và làm cho nó sinh lợi”. Chúa ban cho mỗi chúng ta một số nén bạc làm vốn liếng là thời gian, sức khỏe, sắc đẹp, trí khôn trí hiểu, tài năng để làm lợi cho chính mình và mọi người.

Thế nhưng, không ít người đã đem chôn nén bạc ở sau hè, ở sòng bài, ở bàn thuốc phiện, ở vũ trường, ở động lắc, ở quán bar quán bia, đề đóm, cá độ… ở những nơi mà không những không sinh lợi ích gì cho mình, lại làm mất đi nhân phẩm người con yêu của Chúa. Chúa muốn chúng ta dùng những ân huệ của Chúa ban, để làm cho mỗi ngày trở nên xứng đáng là người con yêu của Chúa hơn. Có ân huệ của Chúa mà không dùng, lại làm cho đời mình ra lem luốc, xấu xa vì tội lỗi, là đắc tội với Chúa. Ước gì các gia đình luôn giúp nhau nhận ra, trân trọng, và sử dụng những nén bạc Chúa ban, để làm ích lợi thiêng liêng cho mình, cho gia đình và cho mọi người.

Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì nén bạc thời gian Chúa đã tặng ban, xin giúp tất cả các gia đình chúng con, biết làm việc ích cho gia đình mình, cho Giáo Hội và xã hội, vì lòng yêu mến Chúa, và làm vinh danh Chúa. Amen.

BCT

Ngân hàng Nước Trời (18.11.2020)

Hôm nay Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nói về chính Người với dân Do Thái nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung.

Chúa Giêsu, ngôi hai, con một Thiên Chúa, được sai đến thế gian để cứu chuộc nhân loại. Người như “Một người quý tộc kia trẩy đi phương xa, lãnh nhận vương quyền rồi trở về”. Chúa Giêsu nhân danh Thiên Chúa, mạc khải cho trước hết là dân Do Thái mọi điều Thiên Chúa muốn nơi họ. Đó là những lời giảng dạy, những phép lạ ban ơn, nhất là cho họ được thấy cuộc đời của Chúa cứu thế đã vì họ mà chịu chết trên cây thập giá. Nhưng họ đã không tin nhận.

Tin Mừng của Thiên Chúa bị Người Do Thái chối từ xưa thì nay ta được phúc đón nhận, là đang được sống trong đạo Chúa. Thiên Chúa đã ban biết bao ơn lành hồn xác cho mỗi người trong cả cuộc đời: Thân xác, linh hồn, tài năng, trí tuệ, tiền bạc, gia sản… Đó chính là “mười nén bạc” mà “người quý tộc” kia “phát cho”, và giao nhiệm vụ:“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”. Những nén bạc ấy giờ đây ta có “lo làm ăn sinh lợi” là lo sống đời công chính, thở phượng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân không? Khi “Người quý tộc” là Thiên Chúa sẽ trở lại tra vấn về những nén bạc ấy, ta sẽ được xếp vào loại người nào? Loại làm thêm được mười nén, năm nén để được Chúa ưng khen trọng thưởng, hay loại lười biếng mà “bọc khăn giữ kỹ” để bị Chúa chê trách lên án. Nếu bị lên án là ta phải xa cách Người, là chết đời đời. Ta sẽ chẳng còn gì, như Chúa đã nói: “Ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi”.

Cuối cùng, dụ ngôn cho ta một kết luận hãi hùng: “Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi”. Đó là những người Do Thái đã được gặp Chúa, được Chúa yêu thương dạy dỗ mà không tin nhận lại còn lên án giết Chúa. Đó cũng là những người hôm nay được nghe rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa mà không tin nhận lại còn chống đối. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã bày tỏ tất cả  tình yêu thương, nhân hậu, tha thứ… Nhưng vào ngày cuối cùng này, Người còn thực thi sự công thẳng của Người nữa. Điều mà Chúa Giêsu vẫn cảnh báo trong Tin Mừng, nhất là lúc Người sắp về Trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án”. (Mc 16,15-20).

Người ta kể về mối quan hệ chủ tớ rất tốt lành ở thời ngày xưa: Những người ở cho chủ, họ lam lũ hết mình. Họ coi gia chủ như cha mẹ mình, như nhà của họ.  Gia chủ thì yêu thương, rồi dựng vợ gả chồng, chia gia tài hậu hĩnh cho họ như con đẻ của mình vậy. Thật khác với chuyện ngày nay: Người giúp việc, người trọ, giết chủ nhà mà cướp của rồi trốn mất. Nhưng thoát sao được sự trừng trị của luật pháp!

Lạy Chúa! Con ý thức rằng mọi sự con đang có hôm nay: Thân xác, linh hồn, sức khoẻ, trí tuệ, tài năng, gia sản… Tất cả là những nén bạc Chúa trao gửi con. Xin soi sáng cho con trung thành sử dụng nó theo thánh ý Chúa. Để đến ngày phải tra vấn về những thứ ấy, con đã làm lời nhiều cho Chúa và được Chúa trọng thưởng. Amen.

Giuse Ngọc Năng

Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến (20.11.2019)

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn mà ta có thể tóm gọn như sau: Có một  ông chủ sắp được đi phong vương. Ông đã gọi đầy tớ của ông lại và giao cho mỗi người mười nén bạc và dặn: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”. Khi trở về ông truyền gọi những người đã được ông trao bạc xem đã sinh lợi được bao nhiêu. Kẻ làm lợi được mười nén, người thì năm nén đều được ông trọng thưởng. Duy có một người, lười biếng không làm lợi được chút nào vì đem bạc đi chôn cất kỹ lấy cớ “Tôi sợ ngài là người khắc nghiệt đòi cái không gửi, gặt cái không gieo…”. Kẻ lười biếng này đã bị chủ mắng nhiếc loại trừ, bị tước hết những gì nó đang có, rồi còn bị chung số phận với kẻ thù của ông chủ nữa.

Hội thánh trưng đoạn Tin Mừng này khi sắp kết thúc năm phụng vụ. Khi cuối tháng, cuối năm, mỗi cá nhân, gia đình hay tập thể người ta thường nhìn lại cái kết quả làm ăn để rồi có kế hoạch bước tiếp. Trong đời sống phần hồn cũng vậy, mỗi dịp ấy ta cũng phải tính sổ đời mình trước mặt Chúa, để khắc phục những gì còn khiếm khuyết.

Thiên Chúa đã trao cho chúng ta một lượng vốn mà ai cũng như ai. Không phải “mười nén bạc” mà  còn quý giá hơn cả triệu lần khối vàng khối bạc. Đó là mỗi người một thân xác, một linh hồn. Thân xác với sức khỏe, với những tài năng nhan sắc, có trái tim biết yêu thương, biết phân biệt điều lành điều dữ vượt trên mọi loài vật, có linh hồn là hình ảnh Thiên Chúa hằng sống. Thiên Chúa lại không ngừng ban ơn cần thiết về vật chất lẫn tinh thần để ta đạt được mục đích của đời mình. Thật là tuyệt vời một tạo vật – con người được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng.

Khi đã nhận vốn “bạc” từ “Ông Chủ” ấy để sống trên đời này, ta không thể dửng dưng vô sự, như anh bạn đưa bạc đi chôn kia. Nhưng phải bôn ba lặn lội, phải “làm ăn sinh lợi”, phải đi “thi đấu” như thánh Phao lô đã nói. Vì những đầy tớ kia, kể cả chúng ta nữa chỉ có cái sống và cái chết cho kết cục đời mình. Làm lời lãi thì được sống, được cho thêm. Còn lười đi chôn giấu “bạc” thì phải chết.

Vậy tôi đã có nén bạc gắng công học hỏi và thực hành lời Chúa Chưa? Đã có nén bạc thắng vượt mọi mưu mô cám dỗ của ma quỷ, thế gian xác thịt để tôi luyện mình xứng làm con cái Chúa? Đã có nén bạc chăm chỉ bổn phận, làm gương sáng nơi gia đình, giáo xứ, xã hội, lại còn biết yêu thương chia sẻ vật chất tinh thần cho tha nhân chưa?

Nhà tỷ phú Bill Gates, tài sản của ông có khoảng bảy mươi tỷ đôla. Nhưng ông chỉ trối cho con ông có mười triệu. Còn lại ông đã hiến hết cho các tổ chức từ thiện, khoa học, văn hóa thế giới. Ông đã coi tài sản của ông là do Chúa ban để ông chia sẻ cho mọi người, nhất là người bất hạnh. Thật cảm phục tấm lòng quảng đại của ông.

Lạy Chúa! Ước gì đến ngày cuối đời mình, con sẽ nói được lời mà thánh Phao lô đã thốt ra: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính…  Chúa sẽ trao phần thưởng đó cho tôi.” (2Tm 4,.7). Amen.

 Gs. Ngọc Năng

Trung thành với những ơn mà Chúa đã trao ban (22.11.2017)

Ngày 22.11: Lễ Nhớ Thánh Cecilia (Thế kỷ III), Trinh nữ, Tử đạo

Lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay: Hãy làm lợi thêm những nén bạc được giao phó, chứ đừng đem chôn giấu nó. Dụ ngôn nén bạc mời gọi mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm với tư cách là người có niềm tin. Đức tin không là nén bạc để được cất giữ, nhưng phải được đầu tư để phát triển, sinh lợi. “Một đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Nếu chúng ta chỉ đóng khung cuộc sống đạo trong bốn bức tường nhà thờ, nếu chúng ta chỉ giản lược đức tin vào những biểu dương bên ngoài, nếu đức tin chỉ là một mớ những giáo điều phải tin, những điều răn phải giữ, thì quả thực chúng ta đang chôn chặt đức tin như gia nhân đã chôn nén bạc mà chủ đã trao, chúng ta có giữ đạo, nhưng chưa thực sự sống đạo.

Trung thành theo Chúa, con ghi nhớ

Cảm tạ ơn Ngài, chớ hề quên

Đời con có được ấm êm

Là do có Chúa kề bên dẫn đường

*

Chúa hướng dẫn, chỉ phương con bước

Tiến theo Ngài, nguyện ước bình an

Tình Ngài cao cả vô vàn

Yêu thương bất tận vô vàn phúc ân

Nén bạc không chỉ là những khả năng nhưng nó còn là sự yêu thương mà Chúa đã gieo vào lòng chúng ta khi chúng ta được thành hình. Khi chúng ta biết yêu thương những người xung quanh và làm những điều lợi ích cho họ là khi đó chúng ta đang sinh lời những nén bạc mà Chúa trao cho chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta đang sống bên những người anh chị em của mình  mà chúng ta lại  không đón nhận họ và xem họ như thù địch, hay khi trái tim chúng ta đã bị lấp đầy bằng những ghen tương, thù hằn và không còn chỗ cho họ, đó cũng chính là khi đó chúng ta đang chôn giấu những nén bạc mà mình đang có.

Hồng ân  Chúa muôn phần hoan hỷ

Ngài yêu thương liên lỉ tràn tuôn

Lúc vui và cả khi buồn

Cậy trông tín thác, nhận nguồn ơn thiêng

*

Ơn huệ Chúa, thường xuyên phát triển

Tăng lên hoài, vinh hiển dài lâu

Một lòng tận tụy trước sau

Hồng ân của Chúa nặng sâu nghĩa tình

 

Mỗi người chúng ta đều được Chúa trao cho một vốn liếng, một số khả năng để làm lợi cho Chúa. Chúng ta hãy nhận ra những khả năng Chúa ban là để phục vụ, để sinh lời, đùng  ngại ngùng khi những khả năng đó là là nhỏ bé, là tầm thường, nhưng phải biết dùng hết khả năng mà Chúa đã ban để sống cho Chúa và mưu ích cho bản thân cũng như cho mọi người đang sống chung quanh chúng ta.

Trung thành mãi, nguyện xin tha thiết

Giúp mọi người hiểu biết tình Cha

Vô biên, cao cả, bao la

Hy sinh tính mạng, chính là yêu thương

*

Hãy nhiệt tâm cùng đường chung bước

Quyết một lòng nguyện ước dựng xây

Hồng ân của Chúa tràn đầy

Tỏa lan mở rộng giãi bày mươn nơi

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa ban thêm can đảm để đức tin của chúng con được thực sự đầu tư trong từng phút giây của cuộc sống, để đáng được phần thưởng Chúa ban trong ngày Ngài trở lại vinh quang. Amen.

  HOÀI THANH

Nén bạc (16.11.2016)

Chuyện kể rằng: ba người đầy tớ được ông chủ giao cho mười yến bạc rồi trẩy đi phương xa. Đến khi ông chủ trở về, cả ba người đến tính sổ trả bài, tinh thần trách nhiệm của mỗi người mới bộc lộ rõ ràng, kết quả thực hành khác nhau. Người thứ nhất và người thứ hai đã trung thành thi hành y lệnh ông chủ, tùy theo vốn liếng được giao nên được tuyên thưởng và tín nhiệm hơn (đã có lại được cho thêm nhiều, thế mới gọi là “ăn nên làm ra”). Còn người thứ ba đã lười biếng, lại ngoảnh mặt quay lưng với chủ, nên bị mắng nhiếc tồi tệ và bị tước đoạt cả vốn liếng cũ, bị phạt nặng (càng thất thu càng bị thua lỗ phá sản).

Ở trên đời, trong cả cộng đồng, mỗi người được xếp đặt một vị trí, thế giá, công việc của mỗi người cũng khác nhau. Người giàu sang quyền quý, kẻ nghèo hèn khốn khó bần cùng. Người làm sếp lớn công ty, người là bác sĩ, công nhân, người làm bếp núc việc nhà, người là công nhân quét lá bên đường làm sạch đẹp đường phố. Mỗi người mỗi vị trí, mỗi công việc khác nhau, nhưng mỗi người đều làm tốt phần việc của mình, sẽ thành một cộng đồng tốt đẹp phong phú, bổ túc cho nhau, tất cả làm thành một nhịp sống êm đềm, chứ không thể ai cũng là bác sĩ lấy gì mà ăn, hay ai cũng là dân cày lấy gì mà mặc.

Trở lại câu chuyện ba đầy tớ, hai người trước có lòng yêu mến nên tôn trọng ý chủ, ra sức làm lời, vừa tài giỏi vừa trung thành, vừa khôn vừa ngoan, nên được khen hết lời và thêm tín nhiệm: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thànhAnh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành” (Lc 19, 17.19). Còn người thứ ba coi thường ông chủ, biếng nhác, mặc kệ bất cần, lại còn có thái độ phản chủ: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo (Lc 19, 20-21). Đã đến nước này thì làm sao mà ông chủ không nổi giận: “Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!” Rồi ông bảo những người đứng đó: “Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén” (Lc 19, 22-24).

Số lượng bạc được giao không quan trọng, trên hết là lòng yêu mến trung thành, gắn bó nghĩa thiết trong tình thân yêu với ông chủ, để dù được nhiều hay ít, khả năng trình độ, thuận tiện hay không vẫn một lòng cố gắng nhờ “vốn liếng” mình được giao phó, gầy dựng cho.

Yến bạc của con là chính cuộc đời con và khả năng lớn nhỏ Chúa trao. Con đã làm gì trên cuộc đời ấy?

Yến bạc của con là người anh em bên cạnh, con đã làm gì cho họ, để tất cả trở thành người nhà thân ái của Chúa?

Yến bạc của con là chính Chúa, để dù con đây có là ai, nếu con đón nhận Chúa vào cuộc đời, ở trong con, thì giữa những yếu đuối hạn hẹp, bất lực, Chúa vẫn lấp đầy và làm trổ hoa kết trái tốt đẹp, cả trong những yếu kém ấy, bởi vì có Chúa là có tất cả! “Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1Cr 1, 27b-29).

    Én Nhỏ

Siêng năng (18. 11. 2015)

Ghi nhớ :

“Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười yến bạc và nói với họ:  Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến ”. (Lc 19,13).

Suy niệm: Dụ ngôn cho ta biết sự tín nhiệm của vị vua đối với các đầy tớ. Vua đi xa, để lại cho đầy tớ của mình sử dụng số bạc tuỳ theo khả năng và sự khôn ngoan của họ. Vua không can thiệp chút gì về cách sử dụng tiền của các đầy tớ. Điều quý nhất mà Thiên Chúa ban cho con người chính là sự tự do. Có người dùng tự do của mình để phát triển bản thân, giúp ích cho đời. Có người lạm dụng tự do để làm sai mục đích Chúa muốn. Nhưng dù con người có thế nào đi nữa Thiên Chúa vẫn không lấy lại tự do đã ban cho con người. Tuy nhiên mỗi người phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Thiên Chúa vẫn mong chờ chúng ta biết sử dụng tự do để sinh lợi thật nhiều trong đời sống thiêng liêng.

Sống Lời Chúa: Siêng năng tham gia trong các việc đạo đức, dẹp bỏ tính ươn lười, trễ nải.

Lời nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng tự do Chúa ban mà sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong đời sống chúng con. Amen. 

Sinh lợi cho Nước Chúa

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” (Lc 19,13b)

Suy niệm: Trong mười người đầy tớ được giao bạc, mỗi người một nén thì Tin Mừng Lu-ca chỉ tường thuật lại ba người. Người thứ nhất làm lợi được  mười nén và anh ta được cai trị mười thành người thứ hai năm nén và được giao trọng trách năm thành. Nhưng với người thứ ba thì không trôi chảy tốt đẹp như thế. Chẳng biết vì lười biếng hay vì sợ rủi ro thất bại, anh này đem nén bạc của chủ “bọc khăn cất kỹ”. Dù vì lý do nào đi nữa, anh cũng thấy làm như thế là không ổn nên tìm cách chống chế và “đổ thừa” cho ông chủ: “Vì ông là người khắc nghiệt”! Chẳng phải ông chủ đã tin tưởng giao cho anh số bạc đồng đều như các bạn sao? Chẳng phải điều ông chủ muốn anh cũng như các bạn là “làm ăn sinh lợi” sao? Các bạn anh được trọng thưởng vì đã “sinh lợi” nén bạc ông giao phó chứ không phải vì số lời được năm nén hay mười nén. Việc anh đem “đóng băng” vốn liếng của chủ không phải là bảo vệ tài sản cho chủ mà thực chất là phá hỏng kế hoạch của ông. Anh bị coi là “đầy tớ tồi tệ” và bị tước hết những gì anh đang có chỉ vì không biết sinh lời cho chủ mình.

Mời Bạn: Thiên Chúa cũng trao cho bạn như những người khác Ngài trao cho mỗi người một khả năng khác nhau, nhưng chung quy cũng là một nén. Ngài đang chờ bạn làm lợi nén bạc ấy không phải cho Ngài mà cho chính bạn.

Sống Lời Chúa: Nén bạc của bạn là gì? Bạn hãy sinh lợi bao nhiêu có thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa cho con những khả năng mà con nhìn thấy và những khả năng tiềm ẩn trong con. Xin cho con biết tận dụng những điều Chúa ban để phục vụ chứ không khư khư giữ lấy và cất kỹ. Amen.

Con đường đức tin

“Tôi nói cho các ông hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.” (Lc 19,26)

Suy niệm: Trong Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng đức tin vào Thiên Chúa được hình thành như một con đường, con đường liên quan và hướng dẫn cuộc sống con người… Vì thế, bất cứ ai bắt đầu con đường làm việc lành cho tha nhân thì gần gũi với Thiên Chúa. Người có đức tin phải hành động như thể Thiên Chúa hiện hữu trong cuộc đời (số 35). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định đức tin cũng như bao khả năng khác Chúa ban cho ta tựa như những nén bạc, phải sinh lời, nghĩa là phải được sử dụng để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Người chôn dấu nén bạc dưới đất là người chỉ sử dụng mọi sự cho mình cách ích kỷ.

Mời Bạn: Thánh Phaolô nói rằng “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8). Cùng chết với Đức Kitô là chết cho cái bản ngã hẹp hòi ích kỷ, là sử dụng mọi hồng ân Chúa ban để Thiên Chúa được vinh danh và con người được hạnh phúc hơn như mẫu gương Đức Kitô đã sống trong cuộc đời trần thế của mình.

Chia sẻ: Nếu tôi hành động theo đức tin, tôi sẽ được lợi ích gì ngay đời này và đời sau?

Sống Lời Chúa: Hãy tâm niệm rằng “Nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi” (Gc 2,24).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban ơn đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con chạm đến Chúa trong đức tin bằng con đường yêu thương phục vụ tha nhân. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *