Tình Chúa… (12.12.2017 – Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm B)

Lời Chúa: Mt 18,12-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”

 

Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại không phải là một đại lượng toán học so sánh nhiều hay ít; cũng không phải là cuộc trưng cầu dân ý đa số luôn thắng thiểu số… mà tình yêu Thiên Chúa chính là giải pháp cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó, mỗi một người đều có một phẩm giá và vị trí riêng biệt.

Tình yêu của Thiên Chúa thì cao vời hơn hẳn luận lý thông thường của con người. Cho nên không thể dùng phương thức tính toán thực nghiệm để minh chứng tình yêu của Chúa được, mà phải bằng lòng khiêm nhường, và tâm tình yêu mến đơn sơ chân thành thì mới suy thấu hết lẽ huyền nhiệm của tình yêu này.

Lẽ huyền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa chính là lòng thương xót vô bờ mà Thiên Chúa dành cho con người. Qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa mạc khải cho nhân loại khuôn mặt dịu hiền, bao dung, yêu thương, và tha thứ của Người.

Ngôi Hai Thiên Chúa đến trần gian là để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại và cho từng cá nhân cụ thể.

Lạy Chúa Giê-su, khi xuống thế làm người, Chúa đã nhận gian trần làm quê hương. Chúa đã ban niềm vui và bình an cho toàn thể nhân loại. Xin Chúa cho con cũng biết đem niềm vui và bình an của Chúa đến từng anh chị em chúng con, qua những việc lành bác ái. Amen.

 

CÁT BIỂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *