Dĩ hòa vi quý (30.09.2019 – Thứ Hai tuần XXVI Thường Niên)

Ngày 30.09 : Lễ Nhớ Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lời Chúa:  Lc 9,46-50
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
49 Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.”50 Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta! “

Dĩ hòa vi quý (30.09.2019 – Thứ Hai tuần XXVI Thường Niên)

“Vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con.” (Lc 9,49 )

Chúa dạy chúng ta qua câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay…, là chúng ta phải xóa bỏ đi những định kiến hẹp hòi, tính nóng nảy, óc bè phái phe nhóm nặng mùi thế gian. Chúa muốn chúng ta phải có tinh thần bao dung quảng đại, như Chúa đã sống và làm gương lành để tất cả con cái Ngài noi theo.

Huynh Đoàn Đa Minh chúng tôi mỗi trưa Chúa nhật đến đọc kinh tại ngôi Nguyện Đường nhỏ của Giáo xóm, nằm ngay mặt tiền đường góc ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thường có những khách bộ hành dừng chân quan sát, có khi thấy mở cửa Nguyện Đường là họ bước vào trông xem…

Bữa nọ một nhóm người Tin Lành chợt bước vào và đứng ngay lối giữa nhìn lên Thánh Giá Chúa trên cung Thánh để cầu nguyện, sau đó họ nói với chúng tôi: “Trong Kinh Thánh Chúa nói không được thờ ngẫu tượng, vậy mà quý vị đưa tượng đúc lên mà thờ quá là sai lầm.”

Một người trong Huynh Đoàn Đa Minh trả lời: “Chúa thì vô hình, nhưng khi Ngôi Hai xuống thế làm người trong lòng Mẹ Maria đồng trinh thì đã có hình hài như loài người chúng ta, nên Giáo Hội cho phép tạc hình tượng để tín hữu có thể dễ dàng nhìn vào các hình ảnh thánh thiện đó mà cầu nguyện và sống noi gương tốt lành của các Ngài…”.

Họ lý luận ngay: “Quý vị thật không hiểu Kinh Thánh nên mới tin và làm theo Giáo quyền Công Giáo, hãy để chúng tôi giúp chia sẻ cho quý vị hiểu.”.

Vị Trưởng Đa Minh nghiêm mặt nói:

“Chúng ta đều tôn thờ một Thiên Chúa, nhưng luôn phải có người lãnh đạo kế vị Thánh Phêrô là Tông đồ trưởng mà Chúa trao phó trách nhiệm để hướng dẫn đoàn chiên Chúa, vì thế chúng tôi chỉ nghe Lời Đức Giáo Hoàng chủ chiên và các Đấng dưới quyền Ngài, còn quý vị giải thích Kinh Thánh theo ý riêng mình điều đó là sai lầm nặng nề, xin hãy suy nghĩ điều tôi nói…”.

Họ vẫn ngang nhiên biện minh nhưng Huynh Đoàn không nghe, bằng cách đứng lên đọc to Kinh Phụng Vụ của Đa Minh, thất thế nên đám người họ đành phải lặng lẽ rút lui ra về mà thôi.

Lạy Chúa! Hiện nay có quá nhiều giáo phái Tin Lành. Xin ban cho tất cả tín hữu chúng con được ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để luôn biết sống theo đúng đường lối Chúa chỉ dạy. Amen.

BCT

Tinh thần phục vụ (26.09.2016 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên)

1. Ghi nhớ:

Và Chúa Giêsu nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy, Thật vậy ai là người bé nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9, 48)

2.Suy niệm:

Với bản tính loài người, sống trên đời ai ai cũng muốn hơn người khác, muốn làm lớn, muốn đứng đầu mọi lĩnh vực trong xã hội, trong cộng đoàn hay trong Huynh Đoàn cũng vậy. Con người khổ sở vì sự thua thiệt trong thân phận và trong ganh đua, tự xếp loại mình và xếp loại nhau; từ đó trong trong thâm tâm không chấp mình không chấp nhận nhau, nảy sinh ra sự ghen ghét, ganh đua, dù biết rằng họ xứng đáng. Chính như Chúa Giêsu đã nói rằng “không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24).

Chúng ta thấy ngay trong Huynh đoàn, Cộng đoàn hay Giáo xứ, cái tính hơn thua, cạnh tranh là vấn đề nhức nhối chung, gây đổ vỡ phá hại chia rẽ một tập thể. Tuy phục vụ cho Chúa, nhưng ta lại muốn mọi người tung hô mình, không chấp nhận người khác nổi hơn trội hơn.

Tuy nhiên qua bài Tin Mừng Luca hôm nay Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta: “ai là người bé nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”.  Và “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9, 35).

Do thế, đối với Thiên Chúa người lớn nhất là người có tình yêu tha nhân lớn nhất, người lớn nhất là người phục vụ nhiều nhất, là người trở nên bé nhỏ trước mọi người trong công việc, chứ không phải người lớn hay đứng đầu là người phải có kẻ hầu người hạ, hay làm việc cách chỉ tay năm ngón, hay phán quyết theo lối độc tài lãnh đạo của mình. Chính các môn đệ khi xưa đôi lúc cũng không thắng nổi bản thân mình, cũng muốn theo Chúa Giêsu để được làm lớn trong thiên hạ.

Nhưng quan niệm làm lớn của Chúa Giêsu lại đi ngược với ý muốn của chúng ta. Ngài muốn chúng ta được lớn lên bằng cách phải trở nên nhỏ bé đi, sống khiêm nhu với tinh thần phục vụ nhưng không và phải từ bỏ chính mình vác Thập Giá mà theo Ngài. Được – mất ở thế gian với bao vinh hoa bổng lộc sẽ chẳng làm dày thêm cho ta công trạng gì trước mặt Chúa cho bằng tìm vinh phúc Nước trời qua việc san sẻ, giúp đỡ những người anh em nghèo khó chung quanh ta.

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho con biết sống tinh thần phục vụ bằng cách chia sẻ trách nhiệm với gia đình, cộng đoàn, huynh đoàn qua mọi việc bé nhỏ âm thầm, hy sinh, kiên trì với ơn gọi Kitô hữu để sống chứng nhân Tin Mừng trong chính cuộc sống hàng ngày của con. Amen.

 

Từ bỏ chính mình (28.09.2015 – Thứ Hai sau Chúa nhật XXVI thường niên)

1. Ghi nhớ: “ Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc, 9- 48).

2. Suy niệm:

Trong quan niệm cuộc sống con người, người lớn hơn luôn được xem là người nhiều tuổi, là người có danh vọng chức quyền địa vị v.v… Thế nên người lớn hơn sẽ nhận được nhiều đặc quyền hơn, được ca tụng, được bao người vây quanh nể trọng. Vì thế, ai ai cũng muốn làm đầu trước mọi người. Và với bản tính con người, chính các môn đệ khi xưa đôi lúc cũng không thắng nổi bản thân mình, cũng muốn theo Chúa Giêsu để được làm lớn trong thiên hạ. Nhưng quan niệm làm lớn của Chúa Giêsu lại đi ngược với ý muốn của chúng ta. Ngài muốn chúng ta được lớn lên bằng cách phải trở nên nhỏ bé đi, sống khiêm nhu với tinh thần phục vụ nhưng không và phải từ bỏ chính mình vác Thập Giá mà theo Ngài. Được – mất ở thế gian với bao vinh hoa bổng lộc sẽ chẳng làm dày thêm cho ta công trạng gì trước mặt Chúa cho bằng tìm vinh phúc Nước trời qua việc san sẻ, giúp đỡ những người anh em nghèo khó chung quanh ta.

3. Sống lời Chúa:

Thực hành bác ái trong cuộc sống,  mỗi người hãy từ bỏ chính mình và  không mong đền đáp

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn quảng đại, quên mình trong mọi hoàn cảnh để theo gương Chúa mà phục vụ anh em. Amen.

 

Nghịch lý “lớn và nhỏ”

Chúa Giêsu… nói với các môn đệ: “Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” (Lc 9,46.48)

Nghịch lý “lớn và nhỏ”

Suy niệm:

Đức Cha Ph.X. Nguyễn Quang Sách, nguyên giám mục giáo phận Đà Nẵng vừa từ trần hồi đầu tháng 7 vừa qua, có viết trong di chúc rằng: “Suốt cả đời tôi, công phúc chẳng có gì, mà tội lỗi, thiếu sót thì vô số…” Sống một cuộc đời giản dị, hiếu khách và thánh thiện với châm ngôn “để phục vụ,” ngài muốn trở nên một người “nhỏ nhất” trong giáo phận và giữa anh chị em mình, để phục vụ mọi người như Thầy Giêsu. Phải, chỉ khi nào nhận ra tương quan đích thực giữa “tôi” với “mọi người”, tôi mới có thể phục vụ họ một cách chính đáng: “họ” phải lớn lên, còn “tôi” phải nhỏ lại, thậm chí “nhỏ” đến mức độ của “người tôi tớ”. Tuy nhiên, lý tưởng này luôn luôn là một thách đố lớn lao cho người môn đệ của Đức Kitô.

Mời Bạn:

Ở đời, ai cũng muốn “ăn trên ngồi trước”, “được làm vua”, “được kẻ hầu người hạ”…, để “vinh thân phì da”, để “cả họ được nhờ”…; còn Đức Kitô lại dạy ta một con đường khác, trái nghịch với thế gian. Con đường thập giá của Ngài mãi mãi là sự vấp phạm, là sự điên rồ đối với thế gian, nhưng Chúa Giêsu khẳng định đó chính là con đường cứu rỗi nhân loại mà Ngài lựa chọn theo thánh ý Chúa Cha. Bạn đang chọn con đường nào, “thỏa hiệp,” “bắt cá hai tay,” “làm tôi hai chủ” hay “từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày” theo Chúa Kitô?

Sống Lời Chúa:

Suy niệm mẫu gương tự hạ để phục vụ của Chúa Giêsu và làm một việc phục vụ anh chị em mình.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin ban  thêm sức cho con dám từ bỏ mình để con trở nên “người nhỏ nhất” giữa anh chị em như Chúa đã làm gương cho con.