Tổng hợp Video Đại Lễ mừng kính Martino tại Đền Thánh Martino – Hố Nai

Lễ 1: 5g00 – Cầu cho Tỉnh Dòng và Tu viện

Chủ tế: Lm. Phanxicô X. Bùi Quang Thảnh, Bề trên Tu viện Thánh Martin

Lễ 2: 7g30: Cầu cho các gia đình

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Gp. Phú Cường

9g30: Nghi thức tôn vinh Thánh Martin – Huynh Đoàn Đa Minh

Lễ 3: 10g00: Cầu cho Giáo phận và khách hành hương

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục. Gp. Xuân Lộc

Lễ 4: 14g30: Cầu cho các bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân

Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lễ 5: 16g30: Cầu cho Linh mục và Tu sĩ

Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Gp. Long Xuyên

19h00: Diễn Nguyện – Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách

Lễ 6: 19g30: Cầu cho Giới trẻ

Đức Cha Gioan  Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ Tá Gp. Xuân Lộc

One comment

  1. tường thuật thánh lễ sao lại pha vào nói năng rông rài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *