Tuyên xưng niềm tin vào Chúa (22.02.2017 – Thứ Tư tuần VII Thường Niên năm A)

LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ – Lễ Kính

Lời Chúa: Mt 16,13-19

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

13 Khi ấy, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

 

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ việc Ðức Kitô chọn Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội. Simon là khuôn mặt nổi bật trong nhóm Mười Hai, ông thuộc nhóm những môn đệ đầu tiên đi theo Ðức Giêsu và là một trong ba môn đệ thân tín nhất của Ngài. Ðức Giêsu phục sinh đã hiện ra với ông trước tiên và giao cho ông chăn dắt đoàn chiên của Ngài.

 

“Người ta bảo Con Người là ai?”

Chúa hỏi thế, xem ai trả lời

Môn đệ cùng đáp chung lời:

Gioan Tẩy Giả, một thời giảng rao

*

Êlia sống vào kiếp trước

Giêrêmia bước dựng xây

Hay là Ngôn sứ ngày nay

Người của Thiên Chúa đến đây cứu đời

Có thể chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng trước sự tin tưởng của Ðức Giêsu. Ngài cho Phêrô được chia sẻ trách nhiệm với Ngài, dù ông chỉ là một ngư phủ bình thường, ít học. Chỉ mình Ðức Giêsu mới là Nền Tảng, nhưng Phêrô cũng được làm nền cho Hội Thánh. Chỉ mình Ðức Giêsu nắm giữ chìa khóa, nhưng Phêrô cũng được trao cho chìa khóa Nước Trời. Nếu Thánh Phêrô có quyền giáo huấn, quyền thánh hoá và quản trị Hội Thánh, thì cũng chỉ nhằm mục đích là phục vụ Dân Chúa.

Chúa lại hỏi bằng lời thân thiết

Còn các con hiểu biết là ai?

Phêrô mau mắn thưa ngay

Thầy là Đức Chúa tràn đầy quyền năng

*

Con Thiên Chúa vĩnh hằng sự sống

Đến trần gian giải phóng tội khiên

Đem lại hạnh phúc bình yên

Cho người trần thế âm êm thuận hòa

*

Chúa phán bảo đây là mạc khải

Bởi Chúa Cha, đâu phải thế nhân

Phêrô có phúc có phần

Là viên Đá Tảng góp phần dựng xây

Khi Phêrô tuyên xưng niềm tin, ngay lập tức, Ngài đã đổi tên của ông là Simon thành Phêrô và giải thích là “Đá Tảng”, đồng thời, Ngài cũng đặt gánh nặng lên vai Phêrô: “Trên Tảng Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” và “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Khi nói Phêrô là “Đá Tảng”, Đức Giêsu cho biết, đây là một thực tại chắc chắn, không lay chuyển, không thay đổi.

Hội Thánh Chúa từ đây sáng lập

Muôn dân về tụ tập bên nhau

Phêrô Chúa chọn đứng đầu

Giáo Hội bền vững dài lâu mãi hoài

*

Lời tuyên xưng miệt mài ghi nhớ

Lòng bảo lòng xin chớ hề quên

Tin vào Chúa: được bình yên

Cuộc sống tốt đẹp càng thêm sáng ngời

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn mời gọi chúng ta hãy vững tin vào Đức Kitô, vì “Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống. Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Bí tích Hòa Giải. Vâng phục, yêu mến đấng thay mặt Chúa, kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Đồng thời luôn biết thể hiện tinh thần hiệp thông để xây dựng Giáo Hội của Chúa trên trần gian này, hầu cho nhiều người nhận biết “Ðức Kitô, là Con Thiên Chúa hằng sống”

Lạy Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, chúng con tin rằng Hội Thánh Chúa luôn vững bền. Xin gìn giữ chúng con trong Hội Thánh để chúng con thuộc về Chúa luôn. Amen.

                                                                            HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *