Ướp mặn và soi chiếu (13.06.2017– Thứ Ba tuần X Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 5,13-16

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

Muối ăn ngoài vai trò làm gia vị cho món ăn thêm đậm đà hương vị, nó còn được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm lâu bị hư hỏng.

Công dụng của đèn là để soi sáng, giúp cho ta nhìn thấy được mọi vật xung quanh mình.

Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh muối đèn để nói lên sứ mệnh của người Ki-tô hữu đối với thế giới mà họ đang sống. Nghĩa là người Ki-tô hữu phải làm sao cho trần gian nhận ra được hương vị đậm đà của cuộc sống và trở thành chan hòa ánh sáng chân lý cho mọi người nhận biết.

Muối thì những tinh thể nhỏ bé, liều lượng sử dụng ít nhiều tùy mục đích. Ánh sáng thì cần nhiều quang năng để chiếu soi tỏ rạng. Thì cũng vậy: thân phận và hoàn cảnh của mỗi Ki-tô hữu tuy có khác nhau, có người âm thầm bé mọn như hạt muối; có người rực rỡ chói lóa như ánh sáng. Nhưng tất cả đều có cùng một sứ mệnh: ảnh hưởng tích cực lên môi trường mình sống. Nếu không ảnh hưởng tích cực và  trở nên tốt cho trần đời thì không còn chính danh là Ki-tô hữu nữa.

Thiết nghĩ:

Người Ki-tô hữu phải ướp mặn cho đời bằng “chất mặn” Lòng thương xót Chúa và cái tâm phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi;

Người Ki-tô hữu phải giống như muối – không thể thay thế được – phải trở nên “chất mặn” đặc thù qua những hy sinh bản thân, sự hao mòn sức lực suy tư thiện ích và những hành xử tốt đẹp hàng ngày của mình;

Người Ki-tô hữu phải là ngọn đèn thắp sáng niềm hy vọng cho trần thế bằng đời sống bác ái vị tha, chia sẻ, bao dung, và tỏa lan tình người.

Người Ki-tô hữu phải là đèn sáng cho thiên hạ nhận biết ánh sáng Đức Ki-tô qua đời sống trung tín nắm giữ và thi hành các giới răn của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban thêm cho con sức mạnh Thánh thần Chúa để con chu toàn sứ mệnh Ki-tô hữu, nhằm thông truyền và diễn tả được ý nghĩa mà muối và ánh sáng đem lại cho cuộc sống con người trên trần gian này! Amen.

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *