Video giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2010)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm C (2016) + Video

– Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm A (2017)

Ngày 19.05.2010

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,15-16.23b-26)

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.

Đức Giêsu đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

LTS: Nhằm giới thiệu Lời Chúa qua các bài giảng lễ với hình thức mới: nghe – nhìn, BBT lần lượt giới thiệu với quý ông bà và anh chị em video Giảng lễ các lễ 19g00 Chúa nhật hàng tuần. Video đầu tiên do cha Phanxicô Đào Trung Hiệu và anh Đức Văn thực hiện. Hy vọng, video Bài giảng ngày một hoàn thiện hơn để phục vụ Lời Chúa được tốt hơn.

HdJSCX_Q0t0