Video: Giảng Tĩnh Tâm Chuẩn Bị Tâm Hồn Mừng Đại Lễ 65 Năm Thành Lập Giáo Xứ Cao Xá

Tĩnh Tâm Chuẩn Bị Tâm Hồn Mừng Đại Lễ 65 Năm Thành Lập Giáo Xứ Cao Xá vào lúc 19:30 Thứ Hai ngày 12/10/2020 tại Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Antôn Phan Tự Cường, OP. giảng thuyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *