Yên tĩnh tinh thần… (08.08.2017 – Thứ Ba tuần XVIII Mùa Thường Niên năm A)

LỄ THÁNH TỔ PHỤ ĐA MINH –  Lễ trọng

Lời Chúa: Mt 5, 13-19 (Mt 28, 16-20; Lc 10,1-9)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

Người mở miệng dạy họ rằng:

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

 

Theo nhận định của chân phước Jordano Saxony – người kế vị cha thánh Đa Minh – đã đúc kết đức tính của thánh nhân bằng những lời này: “Cha Đa Minh không bao giờ mất sự yên tĩnh tinh thần; trừ khi cha bị tác động bởi lòng cảm thương…”. Thật vậy:

Thánh Đa Minh được biết đến là con người của Tin Mừng quả không ngoa chút nào. Bởi vì, ngài đã can đảm sống cuộc đời bấp bênh của một chứng nhân rao giảng Tin Mừng; ngài chấp nhận sống khó nghèo triệt để, và hoàn toàn phó thác vào Chúa quan phòng tất cả mọi sự. Nói cách khác, là thánh nhân dám sống mạo hiểm giữa trần gian đầy bất trắc, nhiều cám dỗ, và không ít rủi ro sóng gió…bởi tin vào Tin Mừng.

Thánh Đa Minh còn là hiện thân tình yêu Thiên Chúa. Bởi Ngài không thể không cảm thấy xót xa và luôn giúp đỡ những người nghèo khổ về vật chất lẫn nghèo khổ về tinh thần và tri thức.

Thánh Đa Minh cũng là người không biết sợ hãi, vì Ngài luôn kiện toàn giới luật yêu thương trong cuộc đời của mình. Chính vì tình yêu nên thánh nhân không biết sợ hãi là gì. Bởi trong tâm lòng thánh nhân luôn có một tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa luôn ở với mình (x. 1Ga 4,18). Chính vì thực sự yêu mến và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, cho nên dù đối mặt với bất cứ hoàn cảnh nào thánh Đa Minh cũng không bao giờ sợ hãi, và thất vọng.

Thánh Đa Minh có thể nói được là người tài công giỏi của Con thuyền Giáo hội hôm nay vẫn đang vật lộn giữa vòng xoáy của cuộc sống; giữa những giáo thuyết sai lạc và luân lý suy đồi.

Lạy Chúa Giêsu, ngày nay gia đình của chúng con cũng đang lao đao khốn đốn giữa dòng chảy cuộc đời nếu như không có Chúa đồng hành. Con xin phó thác tất cả vào quyền năng yêu thương của Chúa để cuộc đời chúng con luôn được bình an. Amen.

 

CÁT BIỂN