Yêu thương trọn hảo (14.06.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mt 5,43-48

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

 

Cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. Bởi lẽ tôi không chỉ sống đơn độc một mình, mà là đang sống trong một cộng đồng xã hội bao gồm rất nhiều người: Tốt đẹp có, và xấu xa cũng có…Mỗi người một cá tính, một hoàn cảnh, một ý nghĩ, và động lực sống khác nhau… không ai giống ai. Chính sự khác biệt và đa dạng này làm tôi nhiều phen phải đau khổ, chán chường, và mệt mỏi …

Có những nỗi khổ đau do tôi tự tạo ra, và cũng có những bất hạnh do người khác trao cho… thành thử có người tôi cho là bạn, có kẻ tôi cho là thù… thuận theo khuynh hướng tâm tính tự nhiên của con người.

Thế nhưng, Chúa Giêsu đã bẻ gẫy những giới hạn tự nhiên thường tình như tôi vừa nói. Ngài đã đưa ra một “thông điệp” mới mẻ: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44)

Qua “thông điệp” này, Chúa Giêsu mời gọi các Kitô hữu hãy kiến tạo một tình yêu thương trọn hảo bằng một tâm hồn đại lượng; ngõ hầu trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa Cha trên trời là Đấng hoàn thiện (x. Mt 5,45-48)

Với một tình yêu thương trọn hảo như thế, chắc chắn không còn ai bị loại ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Không còn sự phân chia đối cực như hiện nay giữa người thân thuộc và kẻ địch thù nữa; mà tất cả đều là anh em, bạn hữu, con chung một Cha trên trời vậy.

Tình yêu thương trọn hảo mà Chúa Giêsu đưa ra được thể hiện bằng những hành động cụ thể – và quan trọng nhất – đó là thi ân cầu nguyện cho những kẻ không  được tôi yêu thương. Chúa Giêsu đòi buộc tôi không được yêu thương theo bản năng tình cảm tự nhiên, mà phải thực sự yêu thương mọi người vì mưu cầu lợi ích cho chính họ. Bởi chính khi sống yêu thương như vậy, tôi thực sự được nên giống Chúa hơn, Đấng luôn yêu thương, khoan dung, và tha thứ cho hết thảy người lành kẻ dữ.

Thật vậy, yêu thương chính là chu toàn Lề Luật của Chúa (x. Rm 13,8-10). Yêu thương để trở nên giống Chúa hơn; và yêu thương để xứng đáng được làm con cái của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin tuôn đổ tình thương trọn hảo của Ngài trên chính cuộc đời của con; để con được giải thoát khỏi tình yêu hạn hẹp, luôn toan tính với anh chị em mình. Xin ban cho con biết quảng đại yêu thương và bao dung với tất cả mọi người, ngay cả với những kẻ chống đối và làm hại con. Amen.

 

 

CÁT BIỂN