TRANG CHỦ / GIỚI TRẺ

GIỚI TRẺ

Giới trẻ Việt sống xanh cùng Đức Phanxicô

Giới trẻ Việt Nam sống Laudato SìNgày 18/06 năm 2015, Đức Thánh cha Phanxicô chính thức ban hành thông điệp về môi trường với cái tên đến nay trở thành quen thuộc “Laudato sì”. Thông điệp đã có sức ảnh hưởng lớn không chỉ trong phạm vi tôn giáo nhưng còn trong lĩnh vực kinh tế xã hội.

Đọc thêm