Bài hát và suy niệm:Thay đổi đời sống theo Tin Mừng (21.02.2016 – Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C)

 

Lời Chúa: Lc 9,28b-36

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay Luca muốn diễn tả sự việc “Biến hình” của Chúa, Ngải tỏ ra cho môn đệ hiểu biết quyền năng của Ngài để chuẩn bị cho tuần lễ Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Ccũng trong trình thuật này, Chúa Cha đã mạc khải cho các môn đệ : “Ðây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”. Tin Mừng cho thấy Chúa thay đổi gương mặt của mình khi Ngài đang cầu nguyện và đàm đạo với hai nhân vật, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển,

Ghi nhớ:Ðang khi Người cu nguyn, thì khuôn mt Người biến đổi,!”

Sống Lời Chúa: “Ðây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”

Người đoàn viên trải qua cuộc sống ở đời thường với những khó khăn của việc tìm kiếm tiền tài, những hi sinh khi lo cho đàn con ăn học, những lo toan này luôn bao hàm một sự khổ chế. Do đó, con đường nên thánh của người đoàn viên trong truyền thống Đa Minh là việc thực hành khổ chế nhấn mạnh đến tinh thần sẵn sàng thay đổi đời sống theo tinh thần Tin Mừng, cũng như tuân giữ lề luật và chuyên cần học hỏi. Luật sống “Không buộc thành tội” nhưng là để anh chị em yêu mến vả chu toàn. Bởi vỉ khi tuân giữ một cách tự do, tự nguyện và theo lương tâm thì Luất sống mới phát sinh hiệu quả là trợ giúp đoàn viên “Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân” như chính mục đích và lề luật nhắm tới.

Cầu nguyện:

Lạy Cha, trời đất và tt c tài nguyên là quà tng Cha cho mi người được hưởng dùng. Trong đó, có s chênh lch, có thiếu ht, vì Cha mun chúng con san sẻ cho nhau. Xin dy chúng con biết cách chia sẻ trong tình yêu thương của Cha.

BRC