TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ MÂN CÔI / Thần Đô Huyền Nhiệm (page 5)

Thần Đô Huyền Nhiệm

Tháng Bảy, 2017

 • 7 Tháng Bảy

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Sinh Chúa Tại Belem

  Hỡi con, con hãy giữ kín bí mật nội tâm con, như Mẹ đã phong kín trong cuộc hành trình Belem. Con hãy trọng ý kiến người khác hơn ý kiến con, và nhắm mắt lại tuân phục các bề trên và linh hướng của con, cả khi con biết rằng nếu theo lời các ngài, kết quả sẽ xảy ra ngược lại.

 • 6 Tháng Bảy

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Đợi Ngày Sinh Hạ

  Những ai chỉ lo lắng đến của cải đời này sẽ khổ sở biết bao! Họ chẳng nề quản một chút gì để vun quén cho mình, họ đã lạc lối trong những công việc đầy dẫy áy náy, và rồi hư mất vì đã quá ỷ vào tài ba khôn khéo của họ.

 • 3 Tháng Bảy

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Trở Về Mái Ấm

  Muốn được thành công rực rỡ đó, điều quan trọng là ngay từ đầu, phải đem nghị lực bình tĩnh mà đẩy lui chước cám dỗ.

Tháng Sáu, 2017

 • 30 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Một Cuộc Viếng Thăm

  Con phải bắt chước tâm tình của Mẹ khi Mẹ đi thăm bà Elisave. Theo gương Mẹ con chỉ nên lui tới những người mà con có thể nói về Thiên Chúa với họ, hoặc học hỏi được nơi họ con đường chân thật để làm theo thánh ý Chúa.

 • 29 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Tiếp Nhận Tin Mừng

  Hỡi con, để chuẩn bị đón nhận các ơn Chúa ban, con phải thanh tẩy hồn con trong nước mắt, phải từ khước tất cả những gì trần tục, và nhìn nhận mình bất xứng không đáng làm nô lệ các tôi tớ Chúa.

 • 28 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Chờ đón Tin Mừng

  Thiên Chúa đã cho con người được làm chủ thụ tạo, được sử dụng chúng cách tốt lành, trong sự quy phục quyền cai trị tối cao của Ngài. Nhưng tội lỗi điên dại của loài người đã đảo lộn trật tự đẹp đẽ ấy và phá huỷ cả hoà điệu chí thánh kia.

 • 27 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Kết mối lương duyên

  Chúa có thể làm mọi sự và ai hoàn toàn phó thác cho Ngài, đặt hi vọng nơi Ngài với một đức tin không bờ bến, cũng sẽ làm được mọi sự như vậy.

 • 25 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Chịu tang trong Đền Thờ

  Hỡi con, khoa học cao cả nhất của thụ tạo là phó thác cho Thiên Chúa.

 • 21 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Thử thách trong Đền Thờ

  Những ai chạy trốn đau khổ để chỉ tìm khoái lạc, họ thật điên dại biết mấy! Vàng không chịu nung, sắt không chịu dũa, lúa không chịu xay, nho không chịu ép, thật vô dụng.

 • 19 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Dâng mình trong Đền Thờ

  Khi ở một mình trong phòng nhỏ, Mẹ sấp mình xuống, kính cẩn hôn đất, vì đất ấy là một phần của Đền Thánh, đất đã dung nạp mình dầu mình bất xứng. Rồi Mẹ thờ lạy cảm tạ Chúa vì được ẩn mình trong nơi thánh của Ngài.