Thần Đô Huyền Nhiệm

Tháng Sáu, 2019

 • 4 Tháng Sáu

  HĐGDĐMVN/ GP. Hưng Hóa: Viếng thăm huynh đệ 2019

  Tiếp tục chương trình thăm viếng huynh đệ, Cha Tổng Đặc trách và BPV/HĐ Tỉnh thăm viếng huynh đệ Huynh đoàn các giáo phận Miền Bắc, khởi đầu từ giáo phận Hưng Hóa ngày 03.06.2019.

Tháng Năm, 2018

 • 27 Tháng Năm

  Audio Thần Đô Huyền Nhiệm

  Mẹ Maria và chính Thiên Chúa xem ra cũng chiều lòng khao khát ấy, nên vào thế kỷ 17, Mẹ đã được Thiên Chúa cho phép tỏ ra tất cả cuộc đời của Mẹ trong một cuộc Mặc khải tư, cho bà mẹ một đan viện dòng Thánh nữ Clara, để bà viết lại cho mọi người được biết.

 • 18 Tháng Năm

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Đức Mẹ là Nữ vương Trời đất

  Hỡi con, nếu ở thiên đàng, Mẹ còn có thể phải đau khổ, Mẹ đau đớn nhường nào khi thấy biết bao linh hồn phải hư mất! 

 • 17 Tháng Năm

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Đức Mẹ Ly Trần

  Hỡi con, khi chọn được chết để vào thiên đàng, Mẹ nên rất đẹp lòng Con Chí Thánh Mẹ, vì Mẹ đã noi gương Người, nên Người đã ban ngay cho Mẹ một hồng ân châu báu dành để cho con cái Giáo hội.

 • 4 Tháng Năm

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Chờ ngày giã thế

  Hỡi con, muốn hiểu được Mẹ hoan hỉ thế nào khi nghe tin được chết, phải nhận thức được mãnh lực lòng Mẹ yêu mến Thiên Chúa và mãnh lực Mẹ khát vọng được chiêm ngắm Ngài trong ánh vinh quang trên trời.

Tháng Tư, 2018

 • 18 Tháng Tư

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Mừng Kỷ Niệm Đời Chúa

  Nhưng rắn già hoả ngục vẫn gắng công cản ngăn những ân sủng hạnh phúc này. Không thể làm hư hỏng được các thể chế của Giáo hội, nên nó mới dùng những xảo kế quỷ quyệt làm cho các thể chế ấy nên vô ích cho phần đông giáo hữu và còn đảo ngược các thể chế ấy, để họ phải trừng phạt nặng hơn.

 • 17 Tháng Tư

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Mừng Kỷ Niệm Đời Mẹ

  Noi theo gương Mẹ, con cũng phải hết sức nhiệt liệt tạ ơn Chúa ngày kỷ niệm sinh nhật của con.

 • 9 Tháng Tư

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Trông nôm viết Phúc Âm

  Sau hết, đối với Đức Giáo Hoàng con không thể cung kính quá đâu, vì ngài được đặt lên cao trên hết mọi người. Khi nghe đọc đến tên ngài, con hãy cúi đầu y như nghe Thánh Danh Giêsu và Mẹ vậy.

 • 6 Tháng Tư

  Thần Đô Huyền Nhiệm -Tuyệt đỉnh hoàn thiện

  Hỡi con, người ta không thể tự bào chữa được nếu không nên hoàn thiện, khi đã nhìn thấy Ngôi Lời Nhập Thể. Nhưng vì ưu ái, Ngài đã tách biệt một số linh hồn ra khỏi đám đông, để hiệu lực của Máu Thánh Ngài sinh hiệu quả nhiều hơn nơi họ.

 • 3 Tháng Tư

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Dự Công đồng Giêrusalem

  Này con, sự trung tín vô địch Mẹ dùng để đẩy lui những tấn công ghê gớm của hoả ngục, là một bài học quan trọng nhất để con được bền vững trong ân sủng.