TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ MÂN CÔI / Thần Đô Huyền Nhiệm (page 4)

Thần Đô Huyền Nhiệm

Tháng Mười, 2017

 • 10 Tháng Mười

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Cô thân chiếc bóng

  Hỡi con, theo gương Chúa Giêsu, con hãy yêu thích cô tịch và cẩn thận giữ thinh lặng, hầu nhận được những ân sủng Ngài hứa ban cho những ai bắt chước Ngài về điểm này. Con hãy cố gắng ở một mình luôn, khi không bắt buộc phải trò truyện với người ta.  

Tháng Chín, 2017

 • 13 Tháng Chín

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Sống đời quả phụ

  Hỡi con, người công giáo thường nghĩ đến cuộc Tử Nạn của Con chí thánh Mẹ, vì Giáo hội vẫn luôn luôn nhắc nhở cho họ. Nhưng họ không nghĩ được rằng Con Mẹ đã không bỏ qua một giây phút nào trong đời Ngài mà không nghĩ đến họ, sự tận tâm liên tục của Ngài sẽ lên án thói vong ân quá cứng lòng của họ.  

Tháng Tám, 2017

 • 30 Tháng Tám

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Vui buồn đắp đổi

  Hỡi con, con hãy hết sức tôn kính và mến yêu Phúc Âm, là sách miêu tả cuộc đời và giáo lý của Con Chí Thánh Mẹ. Phúc Âm phải được đặt vào tâm hồn con làm ngọn đèn cháy sáng và hướng dẫn nó.  

 • 29 Tháng Tám

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Thử thách mới tại Naxarét

  Thụ tạo chỉ phải tìm lý do để tùng phục trong thánh ý Đấng Sáng Tạo, Đấng an bài và xếp đặt mọi sự. Họ không được phép phân biệt những biến cố vui lòng họ với những biến cố không làm họ ưa thích.  

 • 25 Tháng Tám

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Lưu Ngụ Tại Ai Cập

  Việc luôn luôn phải làm là hãy cầu nguyện cho hết mọi người; là hãy khóc than vì biết bao linh hồn bị hư mất; là hãy lợi dụng tai hoạ họ mà dạy cho họ biết tránh khỏi những căn cớ gây ra tai hoạ.  

 • 1 Tháng Tám

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Lánh nạn sang Ai Cập

  Thật là điên dại khi tin tưởng vào những thụ tạo hèn yếu, chứ không vào Đấng Quan Phòng đã nuôi cả loài chim bé nhỏ.

Tháng Bảy, 2017

 • 20 Tháng Bảy

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Dâng Chúa Trong Đền Thờ

  Hỡi con, một trong những nỗi khổ thống gây ra tai hoạ hoặc giảm bớt hạnh phúc cho các linh hồn, đó là thực hành nhân đức một cách trễ nải ươn lười.

 • 19 Tháng Bảy

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Tiếp Kiến Ba Đạo Sĩ

  Hỡi con, qua những vực thẳm ở ven bờ đời sống con người con đừng tham vọng, đừng tìm kiếm một sự vật hữu hình nào, mặc dầu xem ra nó cần thiết và hợp pháp. Cả những sự vật rất cần thiết thật, con cũng hãy chỉ sử dụng vì đức tuân phục thôi.

 • 17 Tháng Bảy

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Tham Dự Lễ Cắt Bì

  Tình yêu nhân loại lập nên những tương quan thân ái và bình đẳng giữa những người yêu nhau, vì họ cùng có một bản tính như nhau; tình yêu mến Thiên Chúa không thể nào lấp đầy được vực thẳm bao la giữa thụ tạo và Đấng Sáng Tạo.

 • 8 Tháng Bảy

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Chúa Tỏ Mình Cho Mục Tử

  Mọi sự khác, con phải coi là hư vô, cả chính mình con cũng vào số mọi sự khác ấy. Đó chính là đỉnh cao mà con phải nâng cánh linh hồn để bay tới.