TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ MÂN CÔI / Thần Đô Huyền Nhiệm (page 6)

Thần Đô Huyền Nhiệm

Tháng Sáu, 2017

 • 15 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Cuộc đời ba năm đầu

  Mẹ liên lỉ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, dù giấc ngủ cũng không gián đoạn việc cầu nguyện ấy, vì trí năng có thể hoạt động không cần giác quan giúp đỡ. Mẹ được hưởng đặc ân ấy cho tới khi ly trần. Không bao giờ Mẹ ngưng chuyện vãn với Chúa.

 • 13 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Sinh vào trần thế

  Bừng cháy nhiệt tâm cho danh Chúa cả sáng, Mẹ nài xin Chúa mau thi hành ơn Nhập Thể để cứu chuộc thế gian. Thiên Chúa đoan quyết với Mẹ là ước nguyện ấy của Mẹ sắp được thực hiện.

 • 12 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Quãng đời thai nhi

  Ai cũng được Thiên Chúa ban cho ánh sáng ấy để họ càng ăn sâu vào niềm sợ tội, dù là một tội rất nhỏ mọn. Phần Mẹ lại được Chúa ban cho nhiều ánh sáng hơn ai khác.

 • 8 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Đầu thai vô nhiễm

  Mặc dầu thể xác Mẹ có thể chịu đau khổ, nhưng không hề có một mầm giống bệnh hoạn, chết chóc và hư hoại nào, tức những hậu quả của hình phạt vì tội lỗi Adong.

 • 5 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Trần gian ngóng trông

  Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Đức Maria một người mẹ sẽ săn sóc cho Ngài, hết niềm tôn kính, mến yêu, tận tuỵ xứng với Mẹ của Con Chúa sau này.

 • 4 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Thiên Đàng chờ đợi

  Vị thần mang ánh sáng này quá kiêu hãnh về vẻ cao trọng của mình, nên chỉ tôn thờ Thiên Chúa cách miễn cưỡng, vì lý hơn vì tình. Y đâm ghen cả với Thiên Chúa, muốn có đủ các thuộc tính của Thiên Chúa. Khuyết điểm đó chuẩn bị cho y nổi loạn sau này.

 • 3 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Trong ơn tiền định

  Không một kẻ nào bị đoạ phạt có thể than trách được Thiên Chúa, vì nếu họ đã dùng ý muốn tự do của họ mà phạm tội, họ cũng có thể nhờ ân sủng không ai thiếu để thánh hoá mình.

 • 3 Tháng Sáu

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Lời mở đầu

  Vào thế kỷ 17, Mẹ đã được Thiên Chúa cho phép tỏ ra tất cả cuộc đời của Mẹ trong một cuộc Mặc khải tư, cho bà mẹ một đan viện dòng Thánh nữ Clara, để bà viết lại cho mọi người được biết.