Thần Đô Huyền Nhiệm

Thần Đô Huyền Nhiệm – Phục sinh huy hoàng

Hỡi con, con đã thấy Mẹ xử sự như thế nào trong suốt cuộc Chúa Tử Nạn: Mẹ nhiệt thành săn sóc đến các Tông đồ, các phụ nữ đạo hạnh và những chuẩn bị an táng Chúa, Mẹ vẫn luôn luôn điều hoà những bận rộn bề ngoài với những hành động trong linh hồn Mẹ, không để việc bề ngoài ngăn cản việc bề trong.

Đọc thêm

Thần Đô Huyền Nhiệm – Nơi tòa Thượng tế

Hỡi con, rất ít Kitô hữu biết đau khổ với Mẹ và an ủi Con chí thánh Mẹ khi Người chịu đau khổ! Đến ngày phán xét sự vô tâm vô tình đó sẽ làm cho họ phải xấu hổ bẽ bàng. Con nên biết rằng Chúa Giêsu và Mẹ vẫn đặc biệt ưu ái những người cùng với Chúa và Mẹ chịu đau khổ để cứu các linh hồn khỏi hư mất.

Đọc thêm