TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ MÂN CÔI / Thần Đô Huyền Nhiệm (page 3)

Thần Đô Huyền Nhiệm

Tháng Một, 2018

 • 15 Tháng Một

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Phục sinh huy hoàng

  Hỡi con, con đã thấy Mẹ xử sự như thế nào trong suốt cuộc Chúa Tử Nạn: Mẹ nhiệt thành săn sóc đến các Tông đồ, các phụ nữ đạo hạnh và những chuẩn bị an táng Chúa, Mẹ vẫn luôn luôn điều hoà những bận rộn bề ngoài với những hành động trong linh hồn Mẹ, không để việc bề ngoài ngăn cản việc bề trong.

 • 4 Tháng Một

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Đồi Can-vê loang máu

  Hỡi con, Mẹ muốn từ nay con hãy sống như đã chịu tử nạn thập giá với Chúa Giêsu, trở nên tương tự Đấng làm mô phạm đáng tôn thờ, bằng cách con chết khỏi đời sống trần gian. Loài người đã sống xa gương mẫu ấy biết bao.

Tháng Mười Hai, 2017

 • 4 Tháng Mười Hai

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Trên đường hành quyết

  Hỡi con, có thể Chúa Giêsu đã không chu toàn sứ mạng Cứu Chuộc loài người, nếu Ngài đã không dậy họ rằng: họ phải vác Thánh Giá mới thắng lướt được chính mình họ và chiến thắng ma quỷ.

 • 3 Tháng Mười Hai

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Trước giờ hành quyết

  Đó chính là tội họ, vì họ chống cưỡng ân sủng, chứ Thiên Chúa không chọn họ để làm các việc ấy, vì Ngài muốn hết mọi người đều được cứu rỗi.

Tháng Mười Một, 2017

 • 24 Tháng Mười Một

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Trước cửa công đường

  Hỡi con, loài người thật đáng trách vì không đem lòng tôn kính khiêm nhượng mà suy niệm những việc Con chí thánh Mẹ đã làm, và những mầu nhiệm chứa ẩn trong đó, để làm phương dược cứu rỗi mọi người.

 • 21 Tháng Mười Một

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Nơi tòa Thượng tế

  Hỡi con, rất ít Kitô hữu biết đau khổ với Mẹ và an ủi Con chí thánh Mẹ khi Người chịu đau khổ! Đến ngày phán xét sự vô tâm vô tình đó sẽ làm cho họ phải xấu hổ bẽ bàng. Con nên biết rằng Chúa Giêsu và Mẹ vẫn đặc biệt ưu ái những người cùng với Chúa và Mẹ chịu đau khổ để cứu các linh hồn khỏi hư mất.

 • 13 Tháng Mười Một

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Thảm cảnh Vườn Cây Dầu

  Hỡi con, nếu con không trung thành suy niệm về cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Tử Giá, con tự tuyên án xử phạt con đó.

Tháng Mười, 2017

 • 29 Tháng Mười

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Dự lập Thánh Thể

  Hỡi con, người công giáo sẽ hạnh phúc biết bao nếu, họ vượt khỏi những lưu luyến trần gian, những đam mê áp chế, mà lợi dụng những ân huệ vô giá trong Thánh Thể! Nhờ Thánh Thể, họ có Đấng Cứu Chuộc chí thánh ở giữa họ

 • 19 Tháng Mười

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Từ núi Tabôrê đến Lễ Rước lá

  Hỡi con, con phải hết sức yêu thích chịu đau khổ, sao cho đối với con, đau khổ lớn hơn hết là không được đau khổ, vì Chúa chỉ làm ta đau khổ để ban ơn trợ giúp xuống cho ta hân hoan.

 • 11 Tháng Mười

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Theo Chúa Giảng Tin Mừng

  Hỡi con, con hãy tự vạch lấy một kỷ luật bất khả xâm phạm là ở đâu cũng giữ im lặng, đoan chính, từ tốn, như Mẹ đã làm gương cho con ở đám cưới Cana. Cách cư xử của Mẹ ở đó cũng dậy con biết cách làm vinh hiển Thiên Chúa như thế nào.