Thần Đô Huyền Nhiệm

Thần Đô Huyền Nhiệm – Hành trình sang Êphêsô

Hỡi con, để xứng đáng lĩnh nhận tràn ngập ơn trời, con hãy khước bỏ tất cả những gì dư thừa vô ích; cả khi người ta đem tặng cho con, tốt hơn, con hãy chọn hoặc chỉ nhận cho con những cái gì nghèo nàn nhất, tầm thường nhất, và bị khinh chê nhất. Mẹ cũng đã từ chối những thừa thãi mà tín hữu ở Giêrusalem và Êphêsô dâng tặng Mẹ như vậy. Mẹ chỉ dùng những gì cần thiết thôi.

Đọc thêm

Thần Đô Huyền Nhiệm – Hai lần sang Tây Ban Nha

Con hãy học hỏi nơi Mẹ cho biết trốn tránh nguy hiểm thoạt khi vừa nhận thấy. Mẹ rất có thể ở lại Giêrusalem chẳng sợ hãi gì: nhưng Mẹ cũng rời bỏ thành ấy để nêu một gương mẫu cẩn trọng và tùng phục. Sau hết, con hãy luôn hạ mình xuống trước Uy Nhan Thiên Chúa cho cân xứng với những hồng ân con sẽ được Ngài ban cho, y như Mẹ đã làm khi Ngài truyền cho thánh Giacôbê xây tại Saragôxa một đền thờ kính Me.

Đọc thêm

Thần Đô Huyền Nhiệm – Tham gia chỉ đạo Giáo Hội

Hỡi con, biết bao nhiêu lần Mẹ đã lấy lòng tôn kính rất sâu xa quỳ đọc kinh Tin Kính. Khi Mẹ đọc đến khoản: sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria Mẹ vừa khiêm nhượng, vừa tri ân sấp mình xuống. Làm như thế, Mẹ chú ý đền bồi những sự bất kính người ta sẽ tỏ ra sau này khi đọc những lời rất đáng kính ấy.

Đọc thêm