TRANG CHỦ / ĐỨC MẸ MÂN CÔI / Thần Đô Huyền Nhiệm (page 2)

Thần Đô Huyền Nhiệm

Tháng Ba, 2018

 • 14 Tháng Ba

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Lưu ngụ tại Êphêsô

  Hỡi con, ghen hờn với vinh quang Thiên Chúa mà nó không thể nào được hưởng nữa, ma quỷ gắng sức làm hại những người lành làm vinh quang Chúa.

 • 2 Tháng Ba

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Hành trình sang Êphêsô

  Hỡi con, để xứng đáng lĩnh nhận tràn ngập ơn trời, con hãy khước bỏ tất cả những gì dư thừa vô ích; cả khi người ta đem tặng cho con, tốt hơn, con hãy chọn hoặc chỉ nhận cho con những cái gì nghèo nàn nhất, tầm thường nhất, và bị khinh chê nhất. Mẹ cũng đã từ chối những thừa thãi mà tín hữu ở Giêrusalem và Êphêsô dâng tặng Mẹ như vậy. Mẹ chỉ dùng những gì cần thiết thôi.

Tháng Hai, 2018

 • 27 Tháng Hai

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Hai lần sang Tây Ban Nha

  Con hãy học hỏi nơi Mẹ cho biết trốn tránh nguy hiểm thoạt khi vừa nhận thấy. Mẹ rất có thể ở lại Giêrusalem chẳng sợ hãi gì: nhưng Mẹ cũng rời bỏ thành ấy để nêu một gương mẫu cẩn trọng và tùng phục. Sau hết, con hãy luôn hạ mình xuống trước Uy Nhan Thiên Chúa cho cân xứng với những hồng ân con sẽ được Ngài ban cho, y như Mẹ đã làm khi Ngài truyền cho thánh Giacôbê xây tại Saragôxa một đền thờ kính Me.

 • 25 Tháng Hai

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Phù trợ các Tông đồ

  Hỡi con, Mẹ khuyên con hãy khóc than, vì Giáo hội ngày nay khác xa Giáo hội buổi ban đầu quá. Tại sao vẻ đẹp các Tông đồ mặc cho Giáo hội đã bị mờ xoá đi như vậy? Khổ cho những ai đã góp phần thay hình đổi dạng đau thương ấy!

 • 24 Tháng Hai

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Tham gia chỉ đạo Giáo Hội

  Hỡi con, biết bao nhiêu lần Mẹ đã lấy lòng tôn kính rất sâu xa quỳ đọc kinh Tin Kính. Khi Mẹ đọc đến khoản: sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria Mẹ vừa khiêm nhượng, vừa tri ân sấp mình xuống. Làm như thế, Mẹ chú ý đền bồi những sự bất kính người ta sẽ tỏ ra sau này khi đọc những lời rất đáng kính ấy.

 • 21 Tháng Hai

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Trong cơn bách hại buổi đầu

  Hỡi con, Mẹ sẽ không từ chối chịu một khổ hình nào, cả cái chết nữa, để ngăn cản không cho dù chỉ một linh hồn thôi khỏi hư mất.

 • 20 Tháng Hai

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Tâm tình với Thánh Thể

  Biết bao lần, Mẹ đã tự hiến dâng mạng sống của Mẹ cho loài người! nếu ngày nay Mẹ không thể chết được nữa, tình yêu Mẹ lo lắng cho phần rỗi loài người không những không kém đi, trái lại còn hoàn hảo hơn lên.

 • 5 Tháng Hai

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Hướng dẫn Giáo đoàn đầu tiên

  Những kẻ ngoan cố gạt bỏ những cứu trợ ấy, hoặc nhắm mắt bưng tai cho khỏi thấy chân lý để rồi cứ phụng thờ ma quỷ, còn có thể biện hộ vào đâu? Tình thương của Thiên Chúa đã và sẽ không bao giờ thiếu hụt cho ai sống xứng đáng để lãnh nhận.

 • 1 Tháng Hai

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Chờ đón Thánh Linh

  Hỡi con, biết bao lần Mẹ đã thúc giục con phải khước bỏ tất cả những gì là trần gian rồi! Nhưng Mẹ còn nhấn mạnh lần nữa. Phải, con hãy dứt bỏ cả những hình ảnh thụ tạo hữu hình, để không một vật nào trói buộc con và làm con khuyết điểm bất cứ cách nào.

Tháng Một, 2018

 • 29 Tháng Một

  Thần Đô Huyền Nhiệm – Chúa lên trời

  Thụ tạo lại thích vui sướng trần gian hơn là hạnh phúc Thiên đàng, nên Thiên Chúa, vì yêu thương họ, mới phải dùng đau khổ để mà sửa trị họ.