GIỚI TRẺ

Trại hè thiếu nhi liên xứ Chính Tòa – Hàm Long

14242 chinhtoa hamlong 25Tham gia trại hè có 135 em (90 em thiếu nhi của giáo xứ Hàm Long, 33 em thiếu nhi giáo xứ Chính Tòa, 12 em Thượng Thụy), với sự đồng hành của hai cha tuyên úy cha Gioan Nguyễn Văn Toàn, cha Giuse Trần Hữu Nam, và sự cộng tác của 60 Huynh Trưởng, Dự trưởng, Trợ tá và phụ huynh của hai giáo xứ.

Đọc thêm