TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2016 (page 6)

GIẢNG LỄ 2016

Tháng Mười Hai, 2018

Tháng Hai, 2018

Tháng Mười, 2017

  • 6 Tháng Mười

    Video giảng lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2016)

    Sứ thần liền nói : "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.

Tháng Sáu, 2017

Tháng Mười Hai, 2016