TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2016 (page 4)

GIẢNG LỄ 2016

Tháng Sáu, 2019

  • 14 Tháng Sáu

    Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2016)

    Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Tháng Năm, 2019

Tháng Tư, 2019

Tháng Ba, 2019