TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2016 (page 3)

GIẢNG LỄ 2016

Tháng Tám, 2019

 • 20 Tháng Tám

  Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2019, 2016, 2013)

  20TNC_CN"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

 • 14 Tháng Tám

  Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2009 – 2018)

  Bà Ê-li-sa-bét nói : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

 • 7 Tháng Tám

  Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh 2016 – 2018

  Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

 • 6 Tháng Tám

  Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2019, 2016, 2010)

  Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : 'Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?'

Tháng Bảy, 2019

Tháng Sáu, 2019