TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2016 (page 2)

GIẢNG LỄ 2016

Tháng Mười Một, 2019

Tháng Mười, 2019

Tháng Chín, 2019

Tháng Tám, 2019

  • 27 Tháng Tám

    Nghe giảng lễ Thánh Nữ Monica (2009-2017)

    Thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy !" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.