Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Chay năm C (2010, 2013, 2016, 2019, 2022)

– Nghe giảng chúa nhật II Mùa Chay năm C (2010)

– Nghe giảng chúa nhật II Mùa Chay năm C (2013)

Nghe giảng chúa nhật II Mùa Chay năm C (2010, 2013, 2016, 2019)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,28b-36) 

Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người.

Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Năm 2022

Năm 2019

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Giuse Trần Văn Việt, OP.

Năm 2016

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2013

Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Martin Phạm Đình Chiến

Năm 2010

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM