Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2022, 2019, 2016, 2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2016)

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12,49-53)

Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2019, 2016, 2013)

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.

Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Năm 2016:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Buổi chiều lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013:

Lm. Biển Đức Vương Thuật – Rửa tội Tân tòng

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt – tiếng Anh

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM