Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2019, 2016, 2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2016)

18.08.2019

 Tin Mừng theo thánh Luca (12:49-53)

20TNC_CN

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.

Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

https://youtu.be/jgh4thXOp6s

https://youtu.be/EhC5EptKQ4I

Năm 2019:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Năm 2016:

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Buổi chiều lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời

Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013:

Lễ chiều thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật (rửa tội Tân tòng)

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 10g30: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt (tiếng Anh)

Lễ 16g00: Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM