TÂM TÌNH

Con tin!

Một đời giữ vững lòng tin / Vào Cha thương mến trọn tình không phai / Dù đời muôn nẻo chông gai / Lòng con vẫn vững chẳng phai, chẳng sờn.

Đọc thêm

Giờ Kinh Phụng Vụ

Vì thế em xin các anh chị hãy đón nhận người chị em nhỏ bé này đây như đón nhận chính Đức Giê-su. Riêng chị, em tha thiết xin chị vì sứ vụ Dòng, chị vẫn tiếp tục tham dự giờ kinh và xin chị đọc nhỏ lại một chút.

Đọc thêm

Mẹ già

Mẹ già lần chuỗi Mân Côi / Đôi tay gầy héo khóe môi đỏ trầu / Lơ thơ mái tóc bạc đầu / Mẹ ngồi lắp bắp hát câu ru hời / con ơi hãy sống ở đời / Tích nhân tích đức Chúa Trời yêu thương.

Đọc thêm