Chấp trì chân lý… (27.09.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C)

Lời Chúa:  Lc 9,  51 – 56
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? “55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Mahatma Gandhi (thánh Cam Địa) – Người lãnh đạo thành công phong trào đấu tranh “bất bạo động” chống thực dân Anh giành độc lập cho Ấn Độ (1914-1947) đã dựa trên nền tảng tư tưởng “chấp trì chân lý”; nghĩa là: Nếu một người nào đó làm tổn thương ta vì vô minh, thì ta thắng lại họ bằng năng lực của tình thương. Người tin vào chấp trì chân lý sẽ không bao giờ dùng bạo lực.

 Tháng 9 năm 2014, trong chuyến viếng thăm Anbani, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã thẳng thắn lặp lại lập trường của Giáo Hội là không bao giờ dùng chiến tranh để tạo nên hoà bình, không nhân danh tôn giáo đễ gây chiến với nhau.

 Từ đây cho thấy rằng: Trong cuộc sống dù là đạo hay đời; nếu mọi người không biết chấp nhận sự khác biệt của nhau, không có lòng bao dung, nhẫn nại chịu đựng nhau, và nếu không hết lòng tha thứ cho nhau… thì sẽ luôn còn những lý do để con người đối lập nhau, nghi kỵ chống đối nhau, khinh khi, cự tuyệt, và làm khổ nhau bằng cách này hay bằng cách khác…

Thật dễ hiểu khi Giacôbê và Gioan, cũng như hầu hết người Do thái trong thời Đức Giêsu đang thi hành sứ vụ tại thế của Người, vẫn mang trong mình tư tưởng có một Đấng Cứu Thế theo kiểu người phàm; sẽ sử dụng vũ lực để chinh phạt và dùng sức mạnh từ trời để huỷ diệt kẻ “vô đạo”; diệt trừ kẻ “không cùng chí hướng” với mình (x. Lc 9,51-56). Trong khi đó, Đức Giêsu quyết tâm lên Giêrusalem để chịu chết treo trên thập giá, thì họ lại có tư tưởng là Người sẽ lên Giêrusalem để huỷ diệt kẻ ác; sẽ tuột xuống khỏi thập giá, và sẽ thiết lập vương quốc mới theo não trạng phàm nhân hạ giới (sic).

Thế nhưng, Con đường Tin Mừng Cứu Độ của Đức Giêsu không phải là con đường dùng bạo lực. Bởi lẽ:

Nếu chương trình Cứu Độ Nhân Loại mà dùng tới vũ lực thì hỏi còn ai có thể xứng đáng để được cứu độ? Nếu Đức Giêsu cứu độ mà không vì yêu thương thì không cần phải nhập thể, tử nạn, và phục sinh! Nhưng Đức Giêsu đã thực hiện ý Chúa Cha là nhập thể để cứu chuộc chứ không phải nhập thể để loại trừ tiêu diệt. Con đường “chịu chết để cứu độ” mới là con đường của Thiên Chúa hoạch định.

Nếu nghĩ rằng Thiên Chúa không phải là Đấng giàu lòng thương xót và tha thứ, thì nhân loại đã bị trừng phạt liền ngay sau khi tổ tông con người vừa mới phạm tội rồi. 

Lạy Chúa, xin cho con biết nhẫn nại khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Xin cho con biết nhân từ, đầy cảm thông, và tha thứ như tình thương của Ngài, để con luôn cảm thông, quảng đại, tin tưởng, và tha thứ cho những ai xúc phạm con trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương. Amen.

 

CÁT BIỂN