Chiếc lưới (03.08.2017– Thứ Năm tuần XVII Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Xh 40, 16-21.34-38; Mt 13, 47-53

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu  

47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” 52 Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”

53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

Đức Giêsu dùng một dụ ngôn khác để rao giảng về nước trời: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 13,47-50). Người ví Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới cá thả xuống biển, sẽ lưới được đủ mọi thứ cá, gồm cả cá tốt và cá xấu. Đây là hình ảnh một Giáo Hội của Chúa, trong đó gồm  nhiều thành phần khác nhau, không phân biệt màu da tiếng nói, quốc tịch, văn minh hay giàu nghèo. Người thế gian gồm cả kẻ xấu và người tốt, người lành và kẻ dữ, người tin và người vô thần, người thuộc về Giáo Hội và cả những kẻ chống đối Giáo Hội.

Ở chặng tại thế này, mọi thành phần người tốt kẻ xấu hằng ở bên nhau, sống chung với nhau. Nhưng đến ngày tận thế thì xảy ra như chuyện lưới cá khi đầy được kéo lên, các loại cá tốt hoặc xấu sẽ được phân loại. Giống như vậy, trong ngày cánh chung, các thiên thần sẽ xuất hiện để tách biệt kẻ xấu ra khỏi người công chính. Số phận đời đời của họ sẽ được phân định rõ ràng. Người công chính sẽ được sáng chói trong Nước Trời, còn kẻ xấu sẽ phải vào nơi “khóc lóc nghiến răng”.

Trong bài đọc I, Đức Chúa cho ông Môsê và toàn thể con cái Israel thấy trước hình ảnh Nước Trời: “Ông Môsê cho dựng Nhà Tạm… Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm. Ông Môsê không thể vào Lều Hội Ngộ vì đám mây đậu trên đó, và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm” (Xh 40,18a.34-35).

 Chúa ơi! Chính Chúa đã giăng mắc, đã thả lưới Nước Trời, cho muôn người trần thế chúng con được “dính lưới”. Trong cuộc sống hiện tại, xin cho chúng con luôn sống yêu thương, trong đại gia đình nhân loại, để chúng con trở nên những chú cá tốt được lựa chọn trong Nước Trời mai sau. Amen.

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *