Cuộc chiến Thần – Thế (10.01.2017 – Thứ Ba tuần I Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mc 1,21-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

21 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy : 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

 

 

Giáo lý nhà Phật cho rằng “ma” (màra, hay mala) là lũ ác quỷ làm hại con người, gây nhiễu loạn và “quỷ” là linh hồn người thác, âm hồn ác độc thường phá hoại những người còn sống (x. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tự điển Phật học Hán Việt, Hà Nội 1992; Đoàn Trung Côn, Tự điển Phật học, quyển 2, nxb Tp.HCM, 1992).

Giáo lý Công giáo giải thích từ Dia-bolos (Hy lạp) mà các nhà ngôn ngữ dịch là “ma quỷ”; phải hiểu đây là “kẻ phá ngang” kế hoạch của Thiên Chúa và công trình cứu độ của Ngài được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô (x. GLCG, số 2851).

…Sau khi kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo mình để khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa; Đức Giêsu đã “mở màn” giảng dạy tại hội đường Ca-phác-na-um, và ra tay trừ quỷ dữ…

Qua việc giảng dạy và trừ quỷ, Đức Giêsu muốn khẳng định với mọi người rằng: Nước Thiên Chúa đã đến rồi; quyền năng cứu độ đã đi vào hoạt động; một thế giới mới được mạc khải; và Thiên Chúa đang biểu lộ quyền năng để giải phóng con người thoát khỏi sự chết và thế lực của thần dữ. Vì thế, lời giảng dạy của Đức Giêsu rất uy quyền, vì đó chính là Lời Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Ma quỷ ngày nay vẫn còn đeo ám con người với thiên hình vạn trạng dưới nhiều dạng thức trong xã hội, như: thói gian xảo lừa đảo, tham lam của người, tham quyền, hám danh, sống giả dối hai mặt, ưa chuộng khoái lạc vật chất, bạo lực gia đình… Có vẻ như quỷ dối trá thâm nhập vào cơ chế xã hội và muốn khoanh vùng để mặc tình thao túng; nó là sức mạnh làm cho con người hành động không còn đúng với nhân tính của mình nữa, và làm tha hóa con nguời một cách trầm trọng.

Là Kitô hữu Đa Minh, tôi luôn xác tín rằng nhờ bí tích Thánh Tẩy, tôi được trở nên con Chúa và chi thể của Nhiệm thể Ngài. Tôi được kêu mời để nên thánh, sống thánh giữa đời. Thế nhưng, các tật xấu và khuynh hướng thích sự tội luôn đeo bám tôi. Chúng chính là loại quỷ dữ luôn vây ám cuộc đời tôi, khi tôi muốn gỡ mình loại bỏ chúng ra khỏi con người mình.

Lạy Chúa, xin cho con xác tín rằng chỉ thắng được tà thần không phải bằng một sự thỏa hiệp và nhượng bộ, nhưng bằng sự thẳng thắn chiến đấu chống lại nó nhân danh sức mạnh và ơn thánh Chúa. Xin cho con xác tín rằng chính Chúa vượt lên trên tất cả các sức mạnh đối kháng, và nếu kết hợp với Ngài, con sẽ có thể đánh bại mọi sự dữ và các sức mạnh thù nghịch. Amen.

 

CÁT BIỂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *