Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, làm Giám quản Tông toà Giáo phận Phan Thiết

THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC PHAN THIẾT.

Thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm *, Giám mục Chính Tòa Giáo phận Bà Rịa, đã gởi email cho Tòa Giám mục Phan Thiết vào sáng ngày 15.3.2017 với thông báo rằng Toà Thánh đã bổ nhiệm ngài làm Giám quản Tông toà * Giáo phận Phan Thiết. Việc bổ nhiệm nầy được công bố vào chiều ngày 14.03.2017.
Văn phòng Tòa Giám mục xin được trân trọng thông báo đến quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Chủng Sinh và toàn thể cộng đồng dân Chúa thuộc Giáo phận Phan Thiết, để chung tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Tòa Thánh và hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Giám quản, cũng như cho Giáo phận nhà.

Vp.TGM/PT,
Lm. G. Vianney Dương Nguyên Kha.

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

Sinh tại Bà Rịa : 09-01-1942.
Thụ phong Linh mục tại Bà Rịa : 01-05-1969.
Tấn phong Giám mục tại Xuân Lộc : 07-05-1992.
Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc : 1992 – 2005.
Giám Mục Chánh Tòa Bà Rịa : 05-12-2005.
Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền Lành và Khiêm Nhường”.

 

* Giám quản Tông Tòa (Latin: Administratio Apostolica) là một chức vụ trong Giáo hội Công giáo Rôma doĐức Thánh Cha bổ nhiệm để quản trị một địa chính của giáo hội tương đương giáo phận. Chức vụ này thường được bổ nhiệm cho một khu vực không phải là một giáo phận có hành chính ổn định, hoặc một giáo phận không có Giám mục (trống tòa), hoặc trong trường hợp rất hiếm là một giáo phận mà Giám mục không đủ sức trong việc thực thi tác vụ của mình (cản tòa). Thông thường, Giám mục Phụ tá của giáo phận đó, hoặc Linh mục Tổng đại diện của giáo phận đó, hoặc một Giám mục của giáo phận láng giềng sẽ được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa.

Theo Giáo luật Công giáo, chức giám quản Tông Tòa tương đương chức Giám mục chính tòa giáo phận, nghĩa là ngài có cùng một thẩm quyền như một Giám mục chính tòa giáo phận. Tuy nhiên, giám quản Tông Tòa chỉ phục vụ trong vai trò của mình cho đến khi giáo phận này có một Giám mục chính tòa mới. Ngoài ra, giám quản Tông Tòa cũng bị hạn chế thực thi một số việc ảnh hưởng lớn đến giáo phận như: bán, nhượng tài sản, bất động sản thuộc sở hữu của giáo phận.

Khi một giáo phận trống tòa mà không có Giám mục phó hoặc phụ tá, hoặc giáo hoàng không bổ nhiệm giám quản thì hội đồng linh mục địa phương sẽ bầu lên một người đảm nhận chức giám quản giáo phận (không có chữ Tông Tòa). Song, Đức Thánh Cha vẫn có đầy đủ quyền lực để bác bỏ sự bầu chọn này và tự Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm một giám quản (có thêm chữ Tông Tòa). Đôi khi, Giám mục đã nghỉ hưu của giáo phận cũng được tin tưởng chỉ định làm giám quản Tông Tòa cho đến khi người kế nhiệm ngài nhậm chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *