Hãy biết yêu thương tha nhân (25.02.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C)

Lời Chúa: Lc 16,19-31

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’
27 “Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’”

1- Ghi nhớ:

         “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ”. (Lc 16,25)

2- Suy niệm:

         Qua dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu cho chúng ta biết số phận con người sẽ được hạnh phúc viên mãn hay bị luận phạt muôn đời tùy theo họ biết yêu thương tha nhân hay không. Ðức Giêsu vạch ra cho chúng ta con đường dẫn tới ơn cứu độ: Biết nghe lời hướng dẫn của Môsê, các ngôn sứ, đặc biệt lời Chúa để sám hối, hoán cải và yêu thương mọi người nhất là những anh chị em nghèo khổ. Thiên Đàng không chỉ dành riêng cho một người nào mà dành cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có thể tiến vào cùng với anh chị em trong tình hiệp nhất và yêu thương nhau.

          Đức Giêsu muốn nhấn mạnh tình yêu thương đối với tha nhân chính là tiêu chuẩn để Chúa phán xét chúng ta được hạnh phúc hay phải đau khổ ở đời sau. Đây cũng là dấu chỉ của người môn đệ Đức Giêsu và cũng là tiêu chuẩn bảo đảm cho được hưởng hạnh phúc trên Nước Trời

          Do đó, chúng ta cần phải quan tâm tới những người chung quanh, nhất là những người đang phải đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Đây chính là bổn phận của mỗi người chúng ta mà Đức Giêsu khẳng định trong diễn từ về ngày cánh chung.

3- Cầu nguyện :

         Lạy Chúa! Chúa đã dạy chúng con điều kiện để được cứu độ là yêu thương và tin vào Tin Mừng của Chúa. Xin cho chúng con được ánh sáng Lời Chúa chiếu soi, để chúng con biết quan tâm, giúp đỡ anh chị em đang sống chung quanh chúng con, vì khi chúng con biết thương xót mọi người thì chúng con lại được Chúa xót thương. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

        Trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta hãy trở về với Chúa và đồng thời cũng trở về với anh em. Hãy nhận ta rằng tất cả chúng ta đều là anh em với nhau và cùng có chung một Cha ở trên trời.