Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2009

Giáo xứ Đaminh – Phim Tư liệu


Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2009

 

Để giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn, Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh Ba Chuông, với 50 diễn viên, đã trình bày hoạt cảnh “Ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa”, dưới sự hướng dẫn của đạo diễn Mai Khôi, âm thanh phòng thu HTV.

Nhạc cảnh đưa cộng đoàn về Cựu ước với vườn địa đàng, với Adam Eva, với nhân loại lầm than chờ đợi Đấng Cứu Thế, với lời Thiên sứ truyền tin, và với khung cảnh Chúa giáng sinh tại Bêlem, trong tiếng hát thiên thần và vũ khúc “chú bé đánh trống”.

Xin trích đoạn phần Diễn Nguyện tối 19 tháng 12, do Video Minh Triệu thực hiện.

Buổi diễn nguyện có tất cả bốn cảnh :

Cảnh 1 : Adam Evà (7’28”) :

Cảnh 2 : Dân Chúa Chờ Đợi (8’) :

Cảnh 3 : Truyền Tin cho Đức Mẹ (7’) :  

Cảnh 4 : Chúa Giáng sinh tại Bê lem (9’ 30” ) :

 

5Hp9_vWdmmI