Lạy Cha chúng con ở trên trời (09.10.2019 – Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên )

Tin Mừng: Lc 11,1-4

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

Lạy Cha chúng con ở trên trời (09.10.2019 – Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên )

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy các tông đồ cầu nguyện, đó chính là kinh Lạy Cha mà chúng ta đọc hằng ngày hôm nay. Một kinh quan trọng bậc nhất vì Chúa chỉ dạy duy có một kinh ấy. Một kinh ngắn gọn mà nội dung sâu rộng gồm 6 điều quan trọng.

Lạy Cha chúng con ở trên trời: Lời tuyên xưng của ta đối với Thiên Chúa, Người là cha, là bố mẹ của tất cả mọi người “chúng con” đang ngự ở trên trời. Nên Người cũng yêu thương tất cả mọi người trên dương thế cũng như bố mẹ ta đã yêu ta mà còn hơn gấp triệu lần nữa. Vì Người là Đấng quyền phép, đã tạo dựng, cầm quyền sinh tử muôn loài muôn vật. Do đó ta phải kính mến Thiên Chúa và yêu thương nhau.

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến: Chúng con cầu mong cho danh Chúa được cả sang. Tuy rằng danh Chúa hằng tỏa sáng trên trời dưới đất này qua công trình tạo dựng của Người: “Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa”(Tv19,2). Nhưng nhiều người chưa nhận biết được điều ấy, nên tôi phải góp phần làm cho danh Chúa được tỏa sáng trên họ cho họ nhận biết mà tôn thờ.

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời: Ý của Cha được thể hiện qua Lời Chúa, qua những điều luật của Chúa. Nhưng còn nhiều người chưa nhận biết lời Chúa, coi thường lời Chúa. Nếu lời Chúa được thực thi dưới đất này thì trái đất đã bắt đầu trở thành thiên đàng hạnh phúc cho nhân loại.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày: Đây là lời cầu duy nhất trong kinh xin về vật chất nhưng chỉ đủ hằng ngày. Vì có lần Chúa đã dạy “Đừng lo ngày mai lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc”nhưng Chúa muốn ta hàng ngày phải nhớ và nhận ra quyền năng của Chúa mà cầu xin.

Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con: Mỗi người chúng ta luôn là những tội nhân, cần được sự tha thứ của Chúa. Mà muốn được Chúa tha thứ ta cũng phải tha thứ cho anh em.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ: Xin Chúa cho ta khỏi sa vào sự cám dỗ chứ không xin khỏi bị cám dỗ. vì bị cám dỗ vẫn có thể là những dịp tốt thử thách, tôi luyện ta nên người tốt hơn. Và cuối cùng xin Chúa cho ta gặp những thử thách, sự dữ vừa sức chịu đựng để ta thắng vượt được.

Lạy Chúa ! Xin cho con luôn yêu mến lời kinh Chúa dạy mà thưa lên với Chúa hàng ngày, để nên con yêu của Chúa ở trần gian này và ngày sau được sum họp cùng nhà Cha muôn đời –Amen.

Gs Ngọc Năng.

Lời con dâng Chúa, xin Ngài đoái thương (10.10.2018 – Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên )

Cầu nguyện luôn luôn là một việc không thể thiếu của người Kitô hữu. Cầu nguyện sẽ giúp mỗi người chúng ta nâng tâm hồn lên để gặp gỡ Thiên Chúa, được lắng nghe lời Người. Từ đó, chúng ta có thể biết được Thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta và sống đúng với phẩm giá làm con của Ngài.

Chúa dạy chúng con: hãy kiên trì

Vững tâm thực dạ thì Chúa ban

Hồng ân thánh đức đầy tràn

Cuộc sống hạnh phúc vô vàn sướng vui

*

Hãy cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc

Khi đau buồn, cả lúc bình yên

Cầu nguyện liên lỉ thường xuyên

Một lòng tha thiết kết liền thành tâm

 

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cách cầu nguyện trong mối tương quan giữa Thiên Chúa là Cha và chúng ta là những người con của Ngài. Nhờ Chúa Giêsu và tác động của Chúa Thánh Thần, mỗi Kitô hữu có thể kêu Thiên Chúa là Abba, nghĩa là cha ơi. Tiếng xưng hô: cha ơi, thật đẹp làm sao. Những lời thân thưa trong kinh Lạy Cha lại càng ý nhị và thân tình biết mấy.

Hướng lên Chúa, tim tâm khẩn thiết

Ngài xót thương chẳng tiếc gì đâu

Kiên trì nhẫn nại bền lâu

Chớ đừng thất vọng càu nhàu thở than

*

Ơn của Chúa tràn lan ban phát

Cho mọi người khao khát cầu mong

Nhưng phải bền chí vững lòng

Sẽ nhận tất cả và không thiếu gì

 

Khi cùng nhau tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, người con cũng nhận thật, mọi người đều là anh em với nhau. Vì thế, người con khao khát sống hòa thuận với mọi người. Muốn thế, người con xin với Thiên Chúa cho mình biết thứ tha và thông cảm cho nhiều người khác để có thể sống yêu thương hết mọi người. Người con xin cho mình có khả năng tha thứ cho tha nhân để có thể nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa là Cha nhân lành.

Hãy cầu nguyện, thực thi Lời Chúa

Kinh Lạy Cha:, chan chứa niềm vui

Sống cho tốt đẹp trên đời

Ngày mai hưởng phúc Quê Trời vinh quang

Lạy Chúa, ước gì mỗi ngày chúng con đều dành một ít thời gian cho Chúa qua việc cầu nguyện và mỗi khi cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng con hướng lòng về Chúa Cha như Chúa Giêsu hằng mong ước.. Từ đó, chúng con làm sáng danh Chúa qua đời sống bác ái, yêu thương, biết tha thứ cho tha nhân, để danh Cha được cả sáng và Nước Chúa được trị đến. Amen..

HOÀI THANH

 

Tin Mừng hôm nay kể rằng, một trong các môn đệ “ngắm nhìn” Thầy cầu nguyện ở nơi kia, chắc ông thấy “sốt sắng” lắm mà không biết các ông làm thế nào để cầu nguyện giống như Thầy mình. Đợi Thầy cầu nguyện xong, lập tức ông xin Thầy chỉ dạy cách cầu nguyện. Thầy chỉ ngay một kinh cầu nguyện ngắn gọn mà đầy đủ, đúng nghĩa nhất: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ” (Lc 11, 3-4).

Kinh Lạy Cha được mở đầu bằng câu “Lạy Cha chúng con”, diễn tả tâm tình của các con với Cha mình thật đậm đà ấm áp: Cha của chúng con, chúng con là con của Cha, tất cả chúng con là anh em con một Cha với nhau. Con yêu Cha thì trước hết phải cầu mong cho danh Cha được cả sáng bằng cả đời sống thực hành của con. Chúng con mong Nước Cha được hiển trị như Thánh Ý của Cha.

Con được biết Ý của Cha khi gẫm suy Lời Cha để thực hành và sinh hoa trái tốt đẹp trong đời mình. Xin Cha lương thực hằng ngày không chỉ là cơm bánh vật chất, mà còn được nuôi dưỡng bằng của nuôi linh hồn nữa, mà “của trọng nhất” là chính Lời và Thánh Thể Chúa. Chúng con xin ơn tha tội, như chúng con cũng phải tha cho những người làm buồn chúng con, đây là điều kiện để được tha thứ.

Trong bài đọc I thánh Phaolô nói với ông Kêpha: “Nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái?” (Gl 2, 14).

Đức Giêsu dạy phải xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, bởi thế gian này đầy dẫy những cám dỗ gọi mời như mật ngọt chết ruồi, đầy những cạm bẫy, đầy những gương xấu làm người ta chạy theo, bao thử thách, giằng co trong cuộc chiến đấu giữa thiện và ác. Thánh Phaolô từng kể: “Nhưng khi ông Kêpha đến Antiôkhia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Giacôbê đến; nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra, vì sợ những người được cắt bì. Những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Banaba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ” (Gl 2, 11-13).

Cầu nguyện là đi vào cõi riêng tư với Chúa, trong tình thân mật Cha con. Nếu có tình yêu đậm đà thì dù nói ít nhưng hiểu nhau nhiều, đâu cần lải nhải dài dòng hết kinh này đến kinh kia? Cầu nguyện mật thiết có khi chỉ là diện đối diện, là giờ của con tim, không cần nặn óc bóp trán để trình bày, không nói gì mà mọi nỗi niềm  được thông chia hết.

Chúa ơi! Chính Chúa là mẫu gương và là Thầy dạy chúng con cầu nguyện. Chúa dành rất nhiều thời giờ tâm tư để cầu nguyện và tìm Thánh Ý Cha. Chúa cầu nguyện bốn mươi ngày trong sa mạc, cầu nguyện trên núi, Chúa cầu nguyện trong vườn dầu cách thâm sâu trong tâm tình ngợi khen, cảm tạ, giãi bày, cầu xin, nhưng cuối cùng là “xin vâng theo ý Cha”.

Ước chi con biết sống mối tương quan mật thiết với Chúa trong mọi lúc, mọi nơi, để đời con sinh hoa trái, làm danh Cha sáng lên trong chính cuộc đời của con.

    Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *