Luân lý chuyên biệt 02: Khái niệm về nhân đức

Thần học online:
 
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 02: Khái niệm về nhân đức

Nhân đức là một khái niệm tương đối mơ hồ đối với nhiều người. Ai cũng nói đến nhân đức, hay nghe người khác nói đến nhân đức, nhưng nếu hỏi nhân đức là gì thì chúng ta khó có câu trả lời chính xác.

Chúng ta nói : người nhân đức là người tốt, người sống lương thiện, người sống đạo đức, người ăn ngay ở lành, người không làm điều xấu. Nhưng thế nào là lương thiện, thế nào là ăn ngay ở lành?

tq0UEJsZipY