Ngày 19.12: Dacaria không sánh bằng…

19/12/13 Thứ Năm tuần 3 MV

Lc 1,5-25

Dacaria không sánh bằng…

Vậy một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Dacaria bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. (Lc 1,11-12)

flower78

Suy niệm: Sứ thần Gáprien truyền tin cho ông Dacaria và cho Đức Maria về hai điều khó xảy ra theo suy nghĩ của con người: ông bà Dacaria sẽ có con lúc tuổi già, còn trinh nữ Maria sẽ thụ thai. Thế nhưng, thái độ của ông Dacaria và Đức Maria hoàn toàn khác nhau: đang khi ông Dacaria nặng lòng hoài nghi về điều sứ thần nói, thì Đức Maria, sau khi hiểu ý nghĩa lời sứ thần, đã mạnh dạn thưa với sứ thần: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Cũng vậy, đang khi Đức Maria cất tiếng ca tụng Thiên Chúa về điều được truyền tin: “Linh hồn ngợi khen Đức Chúa…” còn ông Dacaria thì bị câm trong chín tháng do không tin sứ thần “là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.”

Mời Bạn: Thánh Augustinô nói rằng Đức Maria đã cưu mang Chúa Giêsu bằng niềm tin. Thật vậy, Mẹ đã tin Thiên Chúa có thể thực hiện điều không thể xảy ra: một trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh con Đấng Tối Cao. Nhờ vậy, Mẹ trở nên gương mẫu đức tin cho chúng ta: Dù chưa hiểu trọn vẹn “việc ấy sẽ xảy thế nào,” nhưng Mẹ đã sẵn lòng xin vâng trước lời mời gọi dấn thân cho Chúa “vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được.”

Sống Lời Chúa: Thiên Chúa vẫn đang truyền tin cho tôi. Tôi sẽ nhạy bén đọc được ý nghĩa sứ điệp và vâng theo.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã tin vào Chúa và đón nhận mọi thử thách của niềm tin, cùng cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con nhận ra ân huệ đức tin, để chúng con cũng cộng tác với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ con người. Amen.